Bezpečné klima ve škole

Bezpečné klima ve škole

  1,200.00 Kč 1,200.00 Kč 1200.0 CZK

  1,200.00 Kč

  Option not available

  This combination does not exist.

  Přidat do košíku Požádat o nabídku

  Pro informace volejte 800 880 990.


  • Očekávané výstupy žáků s LMP v rámci revize RVP
  • Individuální přístup k žákům
  • Zajímavé aplikace pro žáky s SVP
  • Motivace a aktivizace žáků
  • Formativní hodnocení žáků
  • Efektivní spolupráce žáků, pedagogů i rodičů
  • Využití potenciálu každého žáka
  • Nadaní žáci
  • Dobré příklady z praxe s inkluzí ve školách v ČR i inspirace ze zahraničí
  • Sebepoznání a sebepojetí, rozvoj silných a slabých stránek
  • Klima třídy
  • Efektivní zpětná vazba žáků
  • Netradiční třídnické hodiny


  More information about course