Bezpečné klima ve škole/třídě - vzdělávání pedagogického sboru ZŠ na INKLUZI

Bezpečné klima ve škole/třídě - vzdělávání pedagogického sboru ZŠ na INKLUZI

2019-05-02 08:00 do2019-05-02 15:00(Europe/Prague)

Jílové - Kamenná,Česká republika

Typ vstupenkyKonec registracíCenaMnožství
Bezpečné klima ve škole/třídě - vzdělávání pedagogického sboru ZŠ na INKLUZI
Vstupenka
Neomezeno 980.00 Kč980.0CZK
Registrace ještě nebyla spuštěna.

Podrobné informace o kurzu

Týmová aktivita při zavádění či podporu rozvoje inkluzivního vzdělávání. Cílem semináře je z podpořené skupiny pedagogů vytvořit tým s inovačním potenciálem, který na dané škole bude působit na ostatní pedagogy v inkluzivním vzdělávání.

Inkluzivní vzdělávání přináší změny, které budou klást zvýšené nároky na fungování poradenských služeb ve školách – novým úkolem školy bude např. zajistit 1. stupeň podpory bez nároků na navýšení finančních prostředků, tzn. navržení úprav ze strany pedagogů ve spolupráci s poradenským pracovníkem školy, zpracování plánu pedagogické podpory, vyhodnocení účinnosti opatření, spolupráce se školským poradenským zařízením, zvýšené nároky na tok informací, administrativní úkony, konzultace návrhu opatření s poradenským pracovníkem školy apod. To vše bude pro školu znamenat zejména nutnost zapojit do spolupráce při plánování a realizace péče o žáky s SVP všechny pedagogické pracovníky, tlak na růst odbornosti a jejich profesionalitu, prohloubení spolupráce a komunikace uvnitř školy, prohloubení spolupráce mezi školami, školskými poradenskými zařízeními a zákonnými zástupci. S tím vším bude nutnost budovat školní systém péče tzv. školní poradenské pracoviště, které by pomáhalo vytvářet bezpečné klima pro školu/třídu. Vybudování funkčního systému poradenských služeb ve škole je dlouhodobý proces, který není možné uspěchat, je to úkol pro celou školu.

Vzdělávací seminář přináší účastníkům si tento proces tvorby ŠVP vyzkoušet.
Dílčí témata semináře jsou:
1. Legislativní zakotvení poradenských služeb ve škole
2. Budování školního poradenského pracoviště, nastartované změny
a) analýza současného stavu a podmínek budování nebo proměny ŠPP;
b) Jak začít?
c) materiální vybavení;
d) prezentace ŠPP;
e) modely ŠPP na ZŠ.
3. Hlavní cíle poradenských služeb –
prevence specifických poruch učení
včasná diagnostika a individuální procvičování dílčích oslabení jednání s rodiči
úzká spolupráce, včasná informovanost, hledání společných řešení problémů prevence neprospěchu
včasné odhalení příčin a spolupráce školy, rodičů a žáka na řešení problému prevence nekázně žáků
jasné stanovení pravidel a jejich důsledné dodržování učiteli (s respektem k individualitě žáka) apod.

Z podpořené skupiny pedagogů vytvořit tým s inovačním potenciálem, který na dané škole bude působit na ostatní pedagogy v inkluzivním vzdělávání

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu DVPP v rozsahu 8 hodin pro vykázání výstupu v rámci "Šablon pro MŠ a ZŠ I":
II/2.8 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce v rozshau 8 hodin

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu DVPP v rozsahu 8 hodin pro vykázání výstupu v rámci "Šablon II":
2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - Inkluze
2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - Inkluze
2.II/7 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce v rozshau 8 hodin

Kde

Školní 287
    Jílové - Kamenná 407 01
    Česká republika
412 550 267
775 576 476 - ředitelka
412 550 312
zsjilovedc@zsjilovedc.cz

Kdy

Od2019-05-02 08:00
Do2019-05-02 15:00

Organizátor

[01942867] ITveSkole.cz, o.p.s.
+420 222 268 519
+420 222 268 519
mburleova@itveskole.cz

Lektor

Mgr. Hartmanová Jana

Lektor vzdělávání
Řadu let se věnuji DVPP se zaměřením na děti a žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Moje práce je spojená s tvorbou metodických a informačních materiálů, vyhledávání příkladů dobré praxe, komunikace se školami a síťování organizací.

Sociální stream

Sdílejte na Twitteru

Najděte účastníky, jejich názory a připojte se k diskuzi.

Použijte značku: #itveskolecz,ops