Cizí jazyky pro ZŠ I - Webinář II

Cizí jazyky pro ZŠ I - Webinář II

2020-11-24 11:30 do2020-11-24 13:00(Europe/Prague)

Praha 6,Česká republika

Typ vstupenkyKonec registracíCenaMnožství

Podrobné informace o kurzu

Kurz je zaměřen na prohlubování zájmu o cizí jazyk v nových aktivitách na základě techniky od jednoduchého ke složitějšímu, od známého k neznámému.

Tematicky uspořádané lekce naučí učitele, jak s minimální intervencí dosáhnout hodiny, kdy jsou žáci zaujati daným úkolem, na kterém pracují individuálně či ve skupinách a učí se prezentovat výsledky své práce.

Aktivity zahrnují práci s textem – atraktivní procvičování aktivit zaměřených k soustředěnému poslechu, spontánnímu mluvení, plynulému čtení a psaní. Učitelé se seznámí s několika způsoby, jak připravit přiměřené jazykové úkoly, jak zvýšit zájem žáků o atraktivní činnosti, jak vstřebat a upevnit základní gramatická pravidla a zvýšit osobní zaujetí pro práci na úkolu. Využitím běžně dostupných materiálů, například těch, ale hlavně jejich jednoduchou adaptací a další zpracováním umožní dětem lépe a důkladněji procvičit dané učivo. Aktivity jsou zaměřené na nenásilné procvičování textu, upevňování frází, porozumění obsahu sdělení i vlastní produkci anglického textu, k zapamatování slovní zásoby i frází, ke smysluplné reprodukci textu i vytváření nových řečových struktur. Účastníci získají mnoho podpůrných materiálů a také návody, jak jednoduše vyrobit vlastní pracovní listy, zaměřené přesně na žádoucí učivo.

Úvodní hodina je věnována zapojení ICT do výuky, aktivizačním metodám, plánování výuky, aby děti byly aktivní po většinu času, zapojení i čtenářské gramotnosti do práce s texty, využití videa.

Přehled témat výuky (každé části je věnován 1 vyuč. hodina):

Listening based activity – činnosti zaměřené na řízený poslech a možnosti obměn
Speaking based activity – samostatný slovní projev žáků
Reading based activity – práce s textem a podpora čtecích návyků, porozumění textu (reading for a gist, reading for a detail)
Writing based activity – procvičení psaní na základě vět, volný projev
Grammar based activity – vysvětlení gramatických pravidel s minimálním přispěním učitele na základě analýzy textu.
Vocabulary based activity – lexikálně pojatá hodina probudí zájem o práci se slovní zásobou.

Závěrečná hodina je věnována zhodnocení, vzájemnému přesahu uvedených oblastí a praktickému procvičování, diskuze.

Cílem vzdělávacího programu je podpořit profesní růst učitelů anglického jazyka 2. stupně a je s aktivitami, které jsou nezbytné pro výuku. Pomůcky a techniky, představené na kurzu, byly lektorkou vytvořeny tak, aby vyhovovaly věkové kategorii žáků druhého stupně, stejně jako jejich vývojovému stupni.

Účastníci se na základě vyzkoušených aktivit naučí projektovat své vlastní aktivity cíleně podle potřeby konkrétních žáků.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu DVPP v rozsahu 8 hodin pro vykázání výstupu v rámci šablony:
2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - cizí jazky
2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin - cizí jazky
2.VI/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ – DVPP v rozsahu 8 hodin - cizí jazky
2.VII/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ v rozsahu 8 hodin - cizí jazky

Kde

Velflíkova 4
    Praha 6 160 00
    Česká republika
+420 222 268 519
+420 222 268 519
mburleova@itveskole.cz

Kdy

Od2020-11-24 11:30
Do2020-11-24 13:00

Organizátor

[01942867] ITveSkole.cz, o.p.s.
+420 222 268 519
+420 222 268 519
mburleova@itveskole.cz

Lektor

Mgr. Čonková Markéta

Lektor vzdělávání
V mých hodinách ČJ, AJ a INF jsem se vždy snažila, aby byli žáci aktivní. Zároveň se neustále učím něco nového, což následně přináším do výuky. Učení a lektorování je pro mě oboustrannou inspiraci, která nás oboustranně motivuje ke zlepšení. Ráda podporuji sdílení zkušeností mezi pedagogy a to je jeden s cílů kurzů, které jako lektorka vedu.

Sociální stream

Sdílejte na Twitteru

Najděte účastníky, jejich názory a připojte se k diskuzi.

Použijte značku: #itveskolecz,ops