Čtenářská gramotnost pro 1. stupeň ZŠ I

Čtenářská gramotnost pro 1. stupeň ZŠ I

2020-03-30 13:00 do2020-03-30 19:00(Europe/Prague)

Kunovice,Česká republika

Typ vstupenkyKonec registracíCenaMnožství

Podrobné informace o kurzu

Cílem semináře je seznámit se s obecnou problematikou čtenářské gramotnosti na 1.stupni ZŠ, pochopením a aktivním zapojení metody E.U.R. do procesu vzdělávání, získání všeobecného přehledu o možnostech knižního trhu a možné inspirace, náměty na zapojení digitálních technologií pro podporu oblasti čtenářské gramotnosti, metody a možnosti prohlubující vztah ke knize a čtenářství. Účastníci také budou mít možnost prakticky vyzkoušet všechny vyjmenované metody v praxi a předat si vzájemně své poznatky.

8 hodinový kurz je určen pro pedagogy 1. stupně základních škol. Jeho cílem je seznámení s obecnou problematikou čtenářské gramotnosti na 1.stupni ZŠ, pochopením a aktivním zapojení metody E.U.R. do procesu vzdělávání, získání všeobecného přehledu o možnostech knižního trhu a možné inspirace, náměty na zapojení digitálních technologií pro podporu oblasti čtenářské gramotnosti, metody a možnosti prohlubující vztah ke knize a čtenářství. Účastníci také budou mít možnost prakticky vyzkoušet všechny vyjmenované metody v praxi a předat si vzájemně své poznatky.
Seminář (4 +4 hodiny) bude zaměřen na vysvětlení pojmů a celkové situace v čtenářské gramotnosti. Účastníci si předají své dosavadní zkušenosti s touto oblastí u sebe, svých dětí (žáků). Volnou diskuzí se pokusíme zamyslet nad příčinou tohoto výstupu. Představíme si vhodné knižní tituly pro účely vzdělávání i motivace k další četbě. Pokusíme si ukázat možnosti, jak vhodně do podpory čtenářské gramotnosti zapojit rodiče a jak pracovat s příběhem (pohádkou, příběhem). Následně se seznámíme s principy metody E.U.R., kterou si podrobně vyzkoušíme propojit s praxí. Účastníci budou mít možnost na praktických ukázkách doporučené metody využít.

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout učitelům základních škol dostatek prostředků pro rozvoj a podporu čtenářských i prezentačních dovedností.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu DVPP v rozsahu 8 hodin pro vykázání výstupu v rámci šablony:
2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost
2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost
2.VI/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ – DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost
2.VII/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ v rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost

Kde

č.p. 43
    Kunovice 756 44
    Česká republika
571 640 245
604 623 906 - ředitelka
571 640 245
zskunovice@iol.cz

Kdy

Od2020-03-30 13:00
Do2020-03-30 19:00

Organizátor

[01942867] ITveSkole.cz, o.p.s.
+420 222 268 519
+420 222 268 519
mburleova@itveskole.cz

Lektor

Novák Jaroslav

Lektor vzdělávání
Mám 10 let praxi v oblasti vzdělávání dospělých i jako učitel na základní škole. Spolupracuji při vývoji specializovaných výukových programů a rozvoji portálu pro sdílení výukového obsahu www.activucitel.cz.

Sociální stream

Sdílejte na Twitteru

Najděte účastníky, jejich názory a připojte se k diskuzi.

Použijte značku: #itveskolecz,ops