Čtenářská gramotnost pro ZŠ I

Čtenářská gramotnost pro ZŠ I

2019-09-17 11:00 do2019-09-17 17:00(Europe/Prague)

Velké Chvojno,Česká republika

Typ vstupenkyKonec registracíCenaMnožství
Registrace ještě nebyla spuštěna.

Podrobné informace o kurzu

Cílem semináře je seznámení se s obecnou problematikou čtenářské gramotnosti, pochopením a aktivním zapojení metody E.U.R. do procesu vzdělávání, získání všeobecného přehledu o možnostech knižního trhu a možné inspirace, náměty na zapojení digitálních technologií pro podporu oblasti čtenářské gramotnosti, metody a možnosti prohlubující vztah ke knize a čtenářství. Účastníci také budou mít možnost prakticky vyzkoušet všechny vyjmenované metody v praxi a předat si vzájemně své poznatky.

8 hodinový kurz je určen pro pedagogy základních škol. Jeho cílem je seznámení s obecnou problematikou čtenářské gramotnosti, pochopením a aktivním zapojení metody E.U.R. do procesu vzdělávání, získání všeobecného přehledu o možnostech knižního trhu a možné inspirace, náměty na zapojení digitálních technologií pro podporu oblasti čtenářské gramotnosti, metody a možnosti prohlubující vztah ke knize a čten§5ářství. Účastníci také budou mít možnost prakticky vyzkoušet všechny vyjmenované metody v praxi a předat si vzájemně své poznatky.
Seminář (4 +4 hodiny) bude zaměřen na vysvětlení pojmů a celkové situace v čtenářské gramotnosti. Účastníci si předají své dosavadní zkušenosti s touto oblastí u sebe, svých dětí (žáků). Volnou diskuzí se pokusíme zamyslet nad příčinou tohoto výstupu. Představíme si vhodné knižní tituly pro účely vzdělávání i motivace k další četbě. Pokusíme si ukázat možnosti, jak vhodně do podpory čtenářské gramotnosti zapojit rodiče a jak pracovat s příběhem (pohádkou, příběhem). Následně se seznámíme s principy metody E.U.R., kterou si podrobně vyzkoušíme propojit s praxí. Účastníci budou mít možnost na praktických ukázkách doporučené metody využít. Přestože je kurz spíše určený pro 2. stupeň, obsah bude přizpůsoben účastníkům kurzu.
Zároveň si představíme nové možnosti čtenářských deníků (v elektronické podobě). Naučíme se s tímto prostředím pracovat a vzájemně jej sdílet. Pro první stupeň představíme prostředí elektronické nástěnky, kde budou moci předávat informace a inspirace k četbě rodičům. Zároveň je naučíme takové prostředí vytvořit a poradíme jak namotivovat rodiče k spolupráci.

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout učitelům základních škol dostatek prostředků pro rozvoj a podporu čtenářských i prezentačních dovedností.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu DVPP v rozsahu 8 hodin pro vykázání výstupu v rámci šablony:
2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost
2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost
2.VI/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ – DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost
2.VII/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ v rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost

Kde

č.p. 8
    Velké Chvojno 403 34
    Česká republika
475 222 506
zs.velkechvojno@seznam.cz

Kdy

Od2019-09-17 11:00
Do2019-09-17 17:00

Organizátor

[01942867] ITveSkole.cz, o.p.s.
+420 222 268 519
+420 222 268 519
mburleova@itveskole.cz

Lektor

Mgr. Váňa Boris

Lektor vzdělávání
Přes dlouholeté učitelské a ředitelské pracovní zkušenosti na základní škole se stále dívám na školství optimisticky a snažím se věnovat tomu, co pedagogickému úsilí dává smysl. Těší mě pracovat s učiteli, sdílet navzájem co se daří i nedaří. Snažím se přinášet otázky, aktuální informace a především inspirovat.

Sociální stream

Sdílejte na Twitteru

Najděte účastníky, jejich názory a připojte se k diskuzi.

Použijte značku: #itveskolecz,ops