Čtenářská gramotnost pro ZŠ II

Čtenářská gramotnost pro ZŠ II

2020-01-15 13:00 do2020-01-15 19:00(Europe/Prague)

Chýnov,Česká republika

Typ vstupenkyKonec registracíCenaMnožství
Registrace ještě nebyla spuštěna.

Podrobné informace o kurzu

Cílem semináře je seznámení se s obecnou problematikou čtenářské gramotnosti, pochopením a aktivním zapojení metody E.U.R. do procesu vzdělávání, získání všeobecného přehledu o možnostech knižního trhu a možné inspirace, náměty na zapojení digitálních technologií pro podporu oblasti čtenářské gramotnosti, metody a možnosti prohlubující vztah ke knize a čtenářství. Účastníci také budou mít možnost prakticky vyzkoušet všechny vyjmenované metody v praxi a předat si vzájemně své poznatky.

8 hodinový kurz je určen pro pedagogy základních škol. Jeho cílem je seznámení s obecnou problematikou čtenářské gramotnosti, pochopením a aktivním zapojení metody E.U.R. do procesu vzdělávání, získání všeobecného přehledu o možnostech knižního trhu a možné inspirace, náměty na zapojení digitálních technologií pro podporu oblasti čtenářské gramotnosti, metody a možnosti prohlubující vztah ke knize a čtenářství. Účastníci také budou mít možnost prakticky vyzkoušet všechny vyjmenované metody v praxi a předat si vzájemně své poznatky.
Seminář (4 + 4hodiny) bude navazovat na metodu E.U.R. a dále bude rozvíjet jednotlivé části této metody podpůrnými aktivizačními metodami ve výuce. Účastníci se dozvědí jak správně motivovat žáky k učení, představíme si různé metody a hry typu: Brainstorming, Sněhová koule, Bzučící skupiny, Hraní rolí, Kolečka, Kolotoč, Návštěvníci, Diskuze, Případová studie, Akvárium, Myšlenková mapa a mnoho dalších. V rámci semináře si vybranou metodu budou moci vyzkoušet při skupinové práci. Každý účastník získá elektronickou „banku nápadů“, zpracovanou do podoby kartiček. Kartičky si tak bude moci vytisknout, zalaminovat a používat v běžné praxi.
Představíme možnosti literární dílny - kde oblast čtenářskou volně propojujeme s oblastí psanou – může se jednat o první literární pokusy, vyjádření pocitů či rozvoj fantazie a aplikaci získaných informací. Na setkání si předáme nejen poznatky, ale také inspiraci pro aktivní práci v těchto dílnách.
Forma semináře bude více vedena jako workshop a volná diskuze s předáváním zkušeností.

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout učitelům základních škol dostatek prostředků pro rozvoj a podporu čtenářských i prezentačních dovedností.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu DVPP v rozsahu 8 hodin pro vykázání výstupu v rámci šablony:
2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost
2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost
2.VI/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ – DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost
2.VII/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ v rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost

Kde

Gabrielovo náměstí 16
    Chýnov 391 55
    Česká republika
381 297 056
723 637 129 Vosátková
381 297 056
vosatkova@zschynov.cz

Kdy

Od2020-01-15 13:00
Do2020-01-15 19:00

Organizátor

[01942867] ITveSkole.cz, o.p.s.
+420 222 268 519
+420 222 268 519
mburleova@itveskole.cz

Lektor

Mgr. Váňa Boris

Lektor vzdělávání
Přes dlouholeté učitelské a ředitelské pracovní zkušenosti na základní škole se stále dívám na školství optimisticky a snažím se věnovat tomu, co pedagogickému úsilí dává smysl. Těší mě pracovat s učiteli, sdílet navzájem co se daří i nedaří. Snažím se přinášet otázky, aktuální informace a především inspirovat.

Sociální stream

Sdílejte na Twitteru

Najděte účastníky, jejich názory a připojte se k diskuzi.

Použijte značku: #itveskolecz,ops