Čtenářská pregramotnost 16-ti hodninový prezenční kurz

Čtenářská pregramotnost 16-ti hodninový prezenční kurz

2017-10-02 08:30 do2017-10-02 16:30(Europe/Prague)

Praha 5 - Stodůlky,Česká republika

Typ vstupenkyKonec registracíCenaMnožství
Registrace ještě nebyla spuštěna.

Podrobné informace o kurzu

Seminář je určen vyučujícím mateřských škol, kteří chtějí podpořit svůj profesní růst v oblasti předčtenářské gramotnosti, kteří chtějí u dětí budovat pozitivní vztah ke knihám, ke čtení. Také těm, kteří chtějí v této oblasti budovat spolupráci s rodiči.

Vzdělávání bude probíhat jako dva osmihodinové bloky. Každý z nich bude obsahovat teoretickou a praktickou část, které se budou vhodně prolínat. Účastníci budou mít prostor pro vlastní aktivity, reflexi a pro spolupráci.

1. blok

Úvodní část „Mateřská škola a předčtenářská gramotnost“ bude zahájena teoretickým vstupem o čtenářské a předčtenářské gramotnosti, o důležitosti jejího rozvoje u dětí předškolního věku, zaměří se na cíle a úlohu školky v rozvoji této gramotnosti u dětí. Pozornost bude věnována zásadám při práci a vytváření čtenářsky podnětného prostředí pro děti v mateřské škole.

Největší část prvního bloku bude věnována metodám a formám práce pro rozvoj čtenářské a předčtenářské gramotnosti. Účastníci budou seznámeni a prakticky si vyzkouší metody práce pro rozvoj předčtenářské gramotnosti, které svým charakterem děti motivují a vytváří v nich pozitivní vztah ke knihám a čtení. Bude se jednat například o čtení s předvídáním, práci s otázkami, mapy příběhu, práci s obrázky, malované čtení, brainstorming, různé typy her (pohybové, námětové hry). Praktická část bude zaměřena také na specifické vyučovací formy (např. komunitní kruh).

Účastníci budou seznámeni se základními literárními žánry předčtenářského období, s možnostmi kladného využití médií pro rozvoj předčtenářské gramotnosti u dětí. Závěr prvního bloku bude věnován reflexi a sdílení praxe jednotlivými účastníky.

2. blok

Část pod názvem „Rodina a předčtenářská gramotnost“ se bude věnovat významu spolupráce mateřské školy a rodičů, vytváření partnerského vztahu vyučujících a rodiny při rozvoji této gramotnosti u dětí. Praktická část seznámí účastníky s aktivitami pro vytváření předpokladů ke čtení, které jsou vhodné pro práci s dětmi v mateřské škole i v rodině. Jedná se například o aktivity pro rozvoj paměti, řeči, představivosti a fantazie, smyslového vnímání, grafomotoriky. Účastníci budou aktivně (samostatně i v kolektivu) řešit modelové situace s nabídnutými pomůckami. Na tuto část naváže společná reflexe a teoretické shrnutí získaných poznatků, které povede ke zhodnocení stavu dovedností předškoláka z hlediska předčtenářské gramotnosti.

V části pod názvem „Náměty pro vlastní činnost“ bude účastníkům představen jednoduchý projekt a aktivity pro práci s konkrétním textem, který budou moci s dětmi využívat. Účastníci si prakticky vyzkouší další aktivity, metody, s nimiž se seznámili v prvním bloku a které jsou realizovatelné s dětskými knihami. Na závěr budou představeny jednoduché pomůcky a vhodné zdroje pro rozvoj předčtenářské gramotnosti.

Zakončení dvoudenního bloku bude věnováno debatě, reflexi a také předávání vlastních zkušeností z praxe mezi účastníky semináře.

Cílem kurzu je podpořit pedagogy MŠ v profesním a odborném růstu rozvojem jejich klíčových kompetencí v oblasti čtenářské pregramotnosti. Naučit je nové metody a techniky, které využijí ve výuce.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu v délce 16 hodin akreditovaného v systému DVPP s náležitostmi pro vykázání výstupu v rámci šablony I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin, varianta a. Čtenářská pregramotnost

Kde

Chlupova 1799/4
    Praha 5 - Stodůlky 155 00
    Česká republika
235 513 119
235 513 119
msrozmarynek@volny.cz

Kdy

Od2017-10-02 08:30
Do2017-10-02 16:30

Organizátor

[01942867] ITveSkole.cz, o.p.s.
+420 222 268 519
+420 222 268 519
mburleova@itveskole.cz

Lektor

Mgr. Pliešovská Monika

Lektor vzdělávání
Vystudovala jsem Masarykovu Univerzitu v Brně, Pedagogickou fakultu, obor Sociální pedagogika.Co mě na práci lektora baví? Jsem kreativní, otevřená, hledám nové pohledy na věc. Ráda se inspiruji ostatními zajímavými lidmi.

Sociální stream

Sdílejte na Twitteru

Najděte účastníky, jejich názory a připojte se k diskuzi.

Použijte značku: #itveskolecz,ops