Čtenářská pregramotnost

Čtenářská pregramotnost

2017-10-23 13:00 do2017-10-23 17:00(Europe/Prague)

Praha 4 - Chodov,Česká republika

Typ vstupenkyKonec registracíCenaMnožství

Podrobné informace o kurzu

Seminář je určen vyučujícím mateřských škol, kteří chtějí podpořit svůj profesní růst v oblasti předčtenářské gramotnosti, kteří chtějí u dětí budovat pozitivní vztah ke knihám, ke čtení. Také těm, kteří chtějí v této oblasti budovat spolupráci s rodiči.

Vzdělávání bude probíhat jako dva osmihodinové bloky. Každý z nich bude obsahovat teoretickou a praktickou část, které se budou vhodně prolínat. Účastníci budou mít prostor pro vlastní aktivity, reflexi a pro spolupráci.

1. blok

Úvodní část „Mateřská škola a předčtenářská gramotnost“ bude zahájena teoretickým vstupem o čtenářské a předčtenářské gramotnosti, o důležitosti jejího rozvoje u dětí předškolního věku, zaměří se na cíle a úlohu školky v rozvoji této gramotnosti u dětí. Pozornost bude věnována zásadám při práci a vytváření čtenářsky podnětného prostředí pro děti v mateřské škole.

Největší část prvního bloku bude věnována metodám a formám práce pro rozvoj čtenářské a předčtenářské gramotnosti. Účastníci budou seznámeni a prakticky si vyzkouší metody práce pro rozvoj předčtenářské gramotnosti, které svým charakterem děti motivují a vytváří v nich pozitivní vztah ke knihám a čtení. Bude se jednat například o čtení s předvídáním, práci s otázkami, mapy příběhu, práci s obrázky, malované čtení, brainstorming, různé typy her (pohybové, námětové hry). Praktická část bude zaměřena také na specifické vyučovací formy (např. komunitní kruh).

Účastníci budou seznámeni se základními literárními žánry předčtenářského období, s možnostmi kladného využití médií pro rozvoj předčtenářské gramotnosti u dětí. Závěr prvního bloku bude věnován reflexi a sdílení praxe jednotlivými účastníky.

2. blok

Část pod názvem „Rodina a předčtenářská gramotnost“ se bude věnovat významu spolupráce mateřské školy a rodičů, vytváření partnerského vztahu vyučujících a rodiny při rozvoji této gramotnosti u dětí. Praktická část seznámí účastníky s aktivitami pro vytváření předpokladů ke čtení, které jsou vhodné pro práci s dětmi v mateřské škole i v rodině. Jedná se například o aktivity pro rozvoj paměti, řeči, představivosti a fantazie, smyslového vnímání, grafomotoriky. Účastníci budou aktivně (samostatně i v kolektivu) řešit modelové situace s nabídnutými pomůckami. Na tuto část naváže společná reflexe a teoretické shrnutí získaných poznatků, které povede ke zhodnocení stavu dovedností předškoláka z hlediska předčtenářské gramotnosti.

V části pod názvem „Náměty pro vlastní činnost“ bude účastníkům představen jednoduchý projekt a aktivity pro práci s konkrétním textem, který budou moci s dětmi využívat. Účastníci si prakticky vyzkouší další aktivity, metody, s nimiž se seznámili v prvním bloku a které jsou realizovatelné s dětskými knihami. Na závěr budou představeny jednoduché pomůcky a vhodné zdroje pro rozvoj předčtenářské gramotnosti.

Zakončení dvoudenního bloku bude věnováno debatě, reflexi a také předávání vlastních zkušeností z praxe mezi účastníky semináře.

Cílem kurzu je podpořit pedagogy MŠ v profesním a odborném růstu rozvojem jejich klíčových kompetencí v oblasti čtenářské pregramotnosti. Naučit je nové metody a techniky, které využijí ve výuce.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu v délce 16 hodin akreditovaného v systému DVPP s náležitostmi pro vykázání výstupu v rámci šablony I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin, varianta a. Čtenářská pregramotnost

Kde

V Benátkách 1751/4
    Praha 4 - Chodov 149 00
    Česká republika
267 914 819
267 914 819
msbenatky@gmail.com

Kdy

Od2017-10-23 13:00
Do2017-10-23 17:00

Organizátor

[01942867] ITveSkole.cz, o.p.s.
+420 222 268 519
+420 222 268 519
mburleova@itveskole.cz

Sociální stream

Sdílejte na Twitteru

Najděte účastníky, jejich názory a připojte se k diskuzi.

Použijte značku: #itveskolecz,ops