ICT pro MŠ II - Webinář I+IV

ICT pro MŠ II - Webinář I+IV

2021-02-23 13:00 do2021-02-25 17:00(Europe/Prague)

Praha 6,Česká republika

Typ vstupenkyKonec registracíCenaMnožství
Registrace ještě nebyla spuštěna.

Podrobné informace o kurzu

Seminář je zaměřený na profesní a odborný růst pedagogických pracovníků mateřských škol rozvíjející dovednosti, znalosti a kompetence a na využívání efektivních vyučovacích metod v oblasti počítačové gramotnosti.

Seminář se skládá z následujících bloků:

1. Problematika ICT pro pokročilé – návaznost na světové trendy, inciativa Průmyslu 4.0, digitalizace světa, robotika (1h)
2. Bezpečnost na internetu – desatero bezpečného internetu, zabezpečení sítě, komunikace (1h)
3. Aplikace a materiály vhodné pro podporu algoritmizace, jednoduchého programování pro MŠ (1h)
4. Autorský zákon – ochrana dat, licenční politika, citace (1h)
5. Sociální sítě, vzdělávací portály pro pedagogy MŠ – pinterest, facebook apod. (1h)
6. Tvorba vlastních materiálů – býti autorem (2h)
7. Diskuze, sdílení zkušeností, příklady dobré praxe (1h)

Výsledkem je, že pedagog umí sestavit aktivitu pro děti a do ní vhodně začlenit interaktivní metody výuky a materiály, jejichž je sám autorem. Interaktivní metody jsou běžnou součástí jeho práce vedoucí k individuálnější práci se žákem. Ze strany lektora pak proběhne praktická ukázka interaktivní hodiny s využitím interaktivních technik a ICT v kombinaci s dřevěnými pomůckami a jinými didaktickými materiály.
Přestaveny budou fungující online komunity pedagogů MŠ používajících ICT ve výuce. Dále budou prezentovány portály a webové stránky, kde lze najít zajímavé tipy pro výuku s využitím ICT.
Pedagog zná možnosti užití ICT ve výuce. Umí je využívat a také sdílet výsledky své práce s ostatními učiteli. Je sledováno získání pozitivního náhledu na využití ICT ve výuce s ohledem na možná rizika.

Cílem je zvyšování informační gramotnosti pedagogických pracovníků a podpora činností souvisejících s integrací digitálních technologií do výuky.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu DVPP v rozsahu 8 hodin pro vykázání výstupu v rámci šablony:
2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT

Kde

Velflíkova 4
    Praha 6 160 00
    Česká republika
+420 222 268 519
+420 222 268 519
mburleova@itveskole.cz

Kdy

Od2021-02-23 13:00
Do2021-02-25 17:00

Organizátor

[01942867] ITveSkole.cz, o.p.s.
+420 222 268 519
+420 222 268 519
mburleova@itveskole.cz

Lektor

Chadim Rudolf

Lektor vzdělávání

Sociální stream

Sdílejte na Twitteru

Najděte účastníky, jejich názory a připojte se k diskuzi.

Použijte značku: #itveskolecz,ops