ICT pro ZŠ II

2019-10-03 12:30 do2019-10-03 18:30(Europe/Prague)

Určice,Česká republika

Typ vstupenkyKonec registracíCenaMnožství
Registrace ještě nebyla spuštěna.

Podrobné informace o kurzu

Seminář je zaměřený na profesní a odborný růst pedagogických pracovníků základních škol rozvíjející dovednosti, znalosti a kompetence a na využívání efektivních vyučovacích metod v oblasti počítačové gramotnosti. Cílem je zvyšování informační gramotnosti pedagogických pracovníků a podpora činností souvisejících s integrací digitálních technologií do výuky.

Pedagogům budou představeny nejčastější interaktivní metody vzdělávání a jejich praktické využití ve spojení s ICT. Pedagogové si osvojí využívání interaktivních metod výuky. Umí sestavit hodinu a do ní vhodně začlenit interaktivní metody výuky. Interaktivní metody jsou běžnou součástí jeho práce vedoucí k individuálnější práci se žákem. Ze strany lektora pak proběhne praktická ukázka interaktivní hodiny s využitím interaktivních technik a ICT.
Přestaveny budou fungující online komunity pedagogů používajících ICT ve výuce. Dále budou prezentovány portály a webové stránky, kde lze najít zajímavé tipy pro výuku s využitím ICT. Soustředíme se i na weby, které se věnují metodikám výuky pro konkrétní obory.
Rozvoj ICT v mezipředmětových vztazích, podpora informatického myšlení žáků v matematice a přírodovědných předmětech – využívání polytechnických stavebnic.
Využívání sociálních sítí a vzdělávacích aplikací založených na jejich principu. Projektová výuka vedená s ICT. Rozvíjení žákovských dovedností pro 21. století s využitím ICT, zejm. v kritickém myšlení, v řešení problémů skutečného světa, ve spolupráci, komunikaci a sdílení, ve tvořivosti a inovacích. Moderní způsoby komunikace s žáky i mimo hodiny
Nástrahy využívání ICT ve výuce – kybernetická bezpečnost, ochrana osobních údajů, sociální sítě, kyberšikana apod.
Pedagogové se naučí využívat a také sdílet výsledky své práce s ostatními učiteli. Je sledováno získání pozitivního náhledu na využití ICT ve výuce s ohledem na možná rizika.

Cílem je podpořit vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti efektivního využívání moderních informačních a komunikačních technologií.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu DVPP v rozsahu 8 hodin pro vykázání výstupu v rámci šablony:
2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT
2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT
2.VI/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ - DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT
2.VII/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ v rozsahu 8 hodin - ICT

Kde

č.p. 400
    Určice 798 04
    Česká republika
582 357 136
731 536 202 - ředitelka
582 357 136
melkova.marcela@seznam.cz

Kdy

Od2019-10-03 12:30
Do2019-10-03 18:30

Organizátor

[01942867] ITveSkole.cz, o.p.s.
+420 222 268 519
+420 222 268 519
mburleova@itveskole.cz

Lektor

Mgr. Čonková Markéta

Lektor vzdělávání
V mých hodinách ČJ, AJ a INF jsem se vždy snažila, aby byli žáci aktivní. Zároveň se neustále učím něco nového, což následně přináším do výuky. Učení a lektorování je pro mě oboustrannou inspiraci, která nás oboustranně motivuje ke zlepšení. Ráda podporuji sdílení zkušeností mezi pedagogy a to je jeden s cílů kurzů, které jako lektorka vedu.

Sociální stream

Sdílejte na Twitteru

Najděte účastníky, jejich názory a připojte se k diskuzi.

Použijte značku: #itveskolecz,ops