ICT pro ZŠ II

2020-04-08 08:30 do2020-04-08 14:30(Europe/Prague)

Velké Popovice,Česká republika

Typ vstupenkyKonec registracíCenaMnožství
ICT pro ZŠ II
Vstupenka
Neomezeno 1,650.00 Kč1650.0CZK

Podrobné informace o kurzu

Seminář je zaměřený na profesní a odborný růst pedagogických pracovníků základních škol rozvíjející dovednosti, znalosti a kompetence a na využívání efektivních vyučovacích metod v oblasti počítačové gramotnosti. Cílem je zvyšování informační gramotnosti pedagogických pracovníků a podpora činností souvisejících s integrací digitálních technologií do výuky.

Pedagogům budou představeny nejčastější interaktivní metody vzdělávání a jejich praktické využití ve spojení s ICT. Pedagogové si osvojí využívání interaktivních metod výuky. Umí sestavit hodinu a do ní vhodně začlenit interaktivní metody výuky. Interaktivní metody jsou běžnou součástí jeho práce vedoucí k individuálnější práci se žákem. Ze strany lektora pak proběhne praktická ukázka interaktivní hodiny s využitím interaktivních technik a ICT.
Přestaveny budou fungující online komunity pedagogů používajících ICT ve výuce. Dále budou prezentovány portály a webové stránky, kde lze najít zajímavé tipy pro výuku s využitím ICT. Soustředíme se i na weby, které se věnují metodikám výuky pro konkrétní obory.
Rozvoj ICT v mezipředmětových vztazích, podpora informatického myšlení žáků v matematice a přírodovědných předmětech – využívání polytechnických stavebnic.
Využívání sociálních sítí a vzdělávacích aplikací založených na jejich principu. Projektová výuka vedená s ICT. Rozvíjení žákovských dovedností pro 21. století s využitím ICT, zejm. v kritickém myšlení, v řešení problémů skutečného světa, ve spolupráci, komunikaci a sdílení, ve tvořivosti a inovacích. Moderní způsoby komunikace s žáky i mimo hodiny
Nástrahy využívání ICT ve výuce – kybernetická bezpečnost, ochrana osobních údajů, sociální sítě, kyberšikana apod.
Pedagogové se naučí využívat a také sdílet výsledky své práce s ostatními učiteli. Je sledováno získání pozitivního náhledu na využití ICT ve výuce s ohledem na možná rizika.

Cílem je podpořit vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti efektivního využívání moderních informačních a komunikačních technologií.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu DVPP v rozsahu 8 hodin pro vykázání výstupu v rámci šablony:
2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT
2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT
2.VI/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ - DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT
2.VII/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ v rozsahu 8 hodin - ICT

Kde

Husova 198
    Velké Popovice 251 69
    Česká republika
724 304 692
777 602 352
pavel.spunda@zus-popo.net

Kdy

Od2020-04-08 08:30
Do2020-04-08 14:30

Organizátor

[01942867] ITveSkole.cz, o.p.s.
+420 222 268 519
+420 222 268 519
mburleova@itveskole.cz

Sociální stream

Sdílejte na Twitteru

Najděte účastníky, jejich názory a připojte se k diskuzi.

Použijte značku: #itveskolecz,ops