ICT pro ZŠ II

2020-09-21 08:00 do2020-09-21 14:00(Europe/Prague)

Praha 8 - Kobylisy,Česká republika

Typ vstupenkyKonec registracíCenaMnožství
ICT pro ZŠ II
Vstupenka
Neomezeno 1,650.00 Kč1650.0CZK
Registrace ještě nebyla spuštěna.

Podrobné informace o kurzu

Seminář je zaměřený na profesní a odborný růst pedagogických pracovníků základních škol rozvíjející dovednosti, znalosti a kompetence a na využívání efektivních vyučovacích metod v oblasti počítačové gramotnosti. Cílem je zvyšování informační gramotnosti pedagogických pracovníků a podpora činností souvisejících s integrací digitálních technologií do výuky.

Pedagogům budou představeny nejčastější interaktivní metody vzdělávání a jejich praktické využití ve spojení s ICT. Pedagogové si osvojí využívání interaktivních metod výuky. Umí sestavit hodinu a do ní vhodně začlenit interaktivní metody výuky. Interaktivní metody jsou běžnou součástí jeho práce vedoucí k individuálnější práci se žákem. Ze strany lektora pak proběhne praktická ukázka interaktivní hodiny s využitím interaktivních technik a ICT.
Přestaveny budou fungující online komunity pedagogů používajících ICT ve výuce. Dále budou prezentovány portály a webové stránky, kde lze najít zajímavé tipy pro výuku s využitím ICT. Soustředíme se i na weby, které se věnují metodikám výuky pro konkrétní obory.
Rozvoj ICT v mezipředmětových vztazích, podpora informatického myšlení žáků v matematice a přírodovědných předmětech – využívání polytechnických stavebnic.
Využívání sociálních sítí a vzdělávacích aplikací založených na jejich principu. Projektová výuka vedená s ICT. Rozvíjení žákovských dovedností pro 21. století s využitím ICT, zejm. v kritickém myšlení, v řešení problémů skutečného světa, ve spolupráci, komunikaci a sdílení, ve tvořivosti a inovacích. Moderní způsoby komunikace s žáky i mimo hodiny
Nástrahy využívání ICT ve výuce – kybernetická bezpečnost, ochrana osobních údajů, sociální sítě, kyberšikana apod.
Pedagogové se naučí využívat a také sdílet výsledky své práce s ostatními učiteli. Je sledováno získání pozitivního náhledu na využití ICT ve výuce s ohledem na možná rizika.

Cílem je podpořit vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti efektivního využívání moderních informačních a komunikačních technologií.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu DVPP v rozsahu 8 hodin pro vykázání výstupu v rámci šablony:
2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT
2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT
2.VI/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ - DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT
2.VII/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ v rozsahu 8 hodin - ICT

Kde

Žernosecká 1597/3
    Praha 8 - Kobylisy 182 00
    Česká republika
286 582 568
286 010 835
zuzakova.klara@zernosecka.cz

Kdy

Od2020-09-21 08:00
Do2020-09-21 14:00

Organizátor

[01942867] ITveSkole.cz, o.p.s.
+420 222 268 519
+420 222 268 519
mburleova@itveskole.cz

Lektor

Mgr. Pliešovská Monika

Lektor vzdělávání
Vystudovala jsem Masarykovu Univerzitu v Brně, Pedagogickou fakultu, obor Sociální pedagogika.Co mě na práci lektora baví? Jsem kreativní, otevřená, hledám nové pohledy na věc. Ráda se inspiruji ostatními zajímavými lidmi.

Sociální stream

Sdílejte na Twitteru

Najděte účastníky, jejich názory a připojte se k diskuzi.

Použijte značku: #itveskolecz,ops