II/ 2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin: Inkluze

II/ 2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin: Inkluze

2019-04-29 12:00 do2019-04-29 18:00(Europe/Prague)

Kostelec u Křížků,Česká republika

Typ vstupenkyKonec registracíCenaMnožství
II/ 2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin: Inkluze
Vstupenka
Neomezeno 3,333.00 Kč3333.0CZK
Registrace ještě nebyla spuštěna.

Podrobné informace o kurzu

Na úvod společně projdeme základní fakta, které souvisí se vzděláváním žáků s potřebou podpůrných opatření. Seznámíme se s platnou legislativou, vyhláškami, mýty i fakty. V rámci semináře se budeme věnovat možnostem spolupráce mezi pedagogy a asistenty pedagoga i jak si poradit v případech, kdy asistent k dispozici není. Budeme se věnovat tvorbě individuálních vzdělávacích plánů, práci s kolektivem a motivací žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními. Nejdůležitější částí kurzu je diskuze, předávání zkušeností lektora z jeho praxe, sdílení dobré praxe z ostatních škol i mezi pedagogy školy navzájem. Bude prostor na zodpovězení dotazů lektorem. Věnovat se budeme možnostem využití moderních technologií při práci se žáky s potřebou podpůrných opatření, využití výukových aplikací a představení zajímavých stránek, které se tématu věnují.

• Podpůrná opatření dle platné legislativy
• Efektivní spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga
• Individuální vzdělávací plán jako základ vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními
• Práce s kolektivem
• Motivace žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními
• Diskuze, příklady dobré praxe
• Zajímavé aplikace a stránky, které se věnují inkluzivnímu vzdělávání

• Pomoci žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními při začlenění do kolektivu
• Znát platnou legislativu a využívat jednotlivé typy podpůrných opatření
• Nastavit funkční týmovou spolupráci pedagoga s asistentem pedagoga
• Vytvořit individuální vzdělávací plán respektující osobnost žáka
• Motivovat žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními
• Pracovat s třídním kolektivem a předcházet šikaně
• Inspirovat se příklady dobré praxe v oblasti inkluzivního vzdělávání

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu v délce 16 hodin akreditovaného v systému DVPP s náležitostmi pro vykázání výstupu v rámci šablony II/ 2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin: Inkluze

Kde

č.p. 48
    Kostelec u Křížků 251 68
    Česká republika
323 673 134
603 279 252 Šreplová Alena
sreplova@zskostelecukrizku.cz

Kdy

Od2019-04-29 12:00
Do2019-04-29 18:00

Organizátor

[01942867] ITveSkole.cz, o.p.s.
+420 222 268 519
+420 222 268 519
mburleova@itveskole.cz

Lektor

Mgr. Hartmanová Jana

Lektor vzdělávání
Řadu let se věnuji DVPP se zaměřením na děti a žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Moje práce je spojená s tvorbou metodických a informačních materiálů, vyhledávání příkladů dobré praxe, komunikace se školami a síťování organizací.

Sociální stream

Sdílejte na Twitteru

Najděte účastníky, jejich názory a připojte se k diskuzi.

Použijte značku: #itveskolecz,ops