II/ 2.8 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin: Inkluze

II/ 2.8 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin: Inkluze

2017-09-19 14:00 do2017-09-19 17:00(Europe/Prague)

Brno,Česká republika

Typ vstupenkyKonec registracíCenaMnožství
Registrace ještě nebyla spuštěna.

Podrobné informace o kurzu

Na úvod společně projdeme základní fakta, které souvisí se vzděláváním žáků s potřebou podpůrných opatření. Seznámíme se s platnou legislativou, vyhláškami, mýty i fakty. V rámci semináře se budeme věnovat možnostem spolupráce mezi pedagogy a asistenty pedagoga i jak si poradit v případech, kdy asistent k dispozici není. Budeme se věnovat tvorbě individuálních vzdělávacích plánů, práci s kolektivem a motivací žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními. Nejdůležitější částí kurzu je diskuze, předávání zkušeností lektora z jeho praxe, sdílení dobré praxe z ostatních škol i mezi pedagogy školy navzájem. Bude prostor na zodpovězení dotazů lektorem. Věnovat se budeme možnostem využití moderních technologií při práci se žáky s potřebou podpůrných opatření, využití výukových aplikací a představení zajímavých stránek, které se tématu věnují.


• Podpůrná opatření dle platné legislativy
• Efektivní spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga
• Individuální vzdělávací plán jako základ vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními
• Práce s kolektivem
• Motivace žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními
• Diskuze, příklady dobré praxe
• Zajímavé aplikace a stránky, které se věnují inkluzivnímu vzdělávání

• Pomoci žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními při začlenění do kolektivu
• Znát platnou legislativu a využívat jednotlivé typy podpůrných opatření
• Nastavit funkční týmovou spolupráci pedagoga s asistentem pedagoga
• Vytvořit individuální vzdělávací plán respektující osobnost žáka
• Motivovat žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními
• Pracovat s třídním kolektivem a předcházet šikaně
• Inspirovat se příklady dobré praxe v oblasti inkluzivního vzdělávání

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu v délce 16 hodin akreditovaného v systému DVPP s náležitostmi pro vykázání výstupu v rámci šablony II/ 2.8 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin: Inkluze

Kde

Botanická 63
    Brno 60200
    Česká republika
541 248 093
info@zsbotanicka.cz

Kdy

Od2017-09-19 14:00
Do2017-09-19 17:00

Organizátor

[01942867] ITveSkole.cz, o.p.s.
+420 222 268 519
+420 222 268 519
mburleova@itveskole.cz

Lektor

Mgr. Váňa Boris

Lektor vzdělávání
Přes dlouholeté učitelské a ředitelské pracovní zkušenosti na základní škole se stále dívám na školství optimisticky a snažím se věnovat tomu, co pedagogickému úsilí dává smysl. Těší mě pracovat s učiteli, sdílet navzájem co se daří i nedaří. Snažím se přinášet otázky, aktuální informace a především inspirovat.

Sociální stream

Sdílejte na Twitteru

Najděte účastníky, jejich názory a připojte se k diskuzi.

Použijte značku: #itveskolecz,ops