Individualizace vzdělávání v MŠ 40-ti hodninový prezenční kurz

Individualizace vzdělávání v MŠ 40-ti hodninový prezenční kurz

2018-06-20 13:00 do2018-06-20 19:00(Europe/Prague)

Kobylnice,Česká republika

Typ vstupenkyKonec registracíCenaMnožství
Registrace ještě nebyla spuštěna.

Podrobné informace o kurzu

Kurz je koncipován tak, aby účastníci po jeho absolvování získali ucelený, teoretický i praktický přehled o individualizovaném vzdělávání v předškolním věku, zlepšili si co nejvíce dovedností nezbytných pro kvalitní zvládnutí tématu. Teoretická i praktická část bude zaměřená na osobnostně orientovanou výchovu a vzdělávání, metody/programy zaměřené na vnější i vnitřní diferenciaci a individualizaci ve vzdělávání v MŠ, vedení dětského portfolia, zapojení rodiny. Kurz bude obohacen o mnoho zkušeností a příkladů z praxe. Bude veden zejména interaktivní formou, prožitkově.

Moduly:

1. Vědomý pedagog základ individualizace
2. Praktická podpora individuality dítěte
3. Prostředí třídy podporující individualizaci
4. Individualizovaný přístup při vzdělávání v MŠ
5. Spolupráce s rodinou – nezbytná součást individualizace

Obsah kurzu tvoří tyto vzdělávací okruhy:
> školní zralost a odklad školní docházky, faktory školní neúspěšnosti
> úroveň hrubé a jemné motoriky předškoláků a způsoby nápravy
> celková mentální úroveň a struktura nadání nezbytná pro úspěšný start v 1. ročníku ZŠ
> pozornost, jak rozpoznat příznaky poruch koncentrace pozornosti
> paměť, typy paměti, hry a cvičení na jejich rozvoj
> dílčí oslabení a jejich projevy u předškolních dětí
> emocionální a sociální zralost a počáteční příznaky neurotického snížení výkonnosti a nedostatečné práceschopnosti, edukativní doporučení
> jak kvalitně a efektivně komunikovat s dítětem i rodiči
> specifika práce s nezralými předškoláky
> jak sestavit lekci (struktura, stanovení cíle, vhodné nové metody a formy práce…)
> jak sestavit "svůj" edukačně - stimulační program (struktura, obsah, formy hodnocení…)
> praktické ukázky různých modulů přípravných programů,
> dětské portfolio, proč vést portfolio, jak založit a vést portfolio (Jak portfolio strukturovat, Co může být jeho součástí, Praktické ukázky portfolia, Struktura portfolia podle klíčových kompetencí, Struktura portfolia podle dílčích výstupů vzdělávacích oblastí atd., Typy a funkce portfolia)

Učitelé/učitelky MŠ se naučí jak pracovat na vlastním emočním a sociálním rozvoji a zároveň totéž budovat u dětí. Vyzkouší si a zažijí aktivity vedoucí k poznávání a ke zpracovávání vlastních emocí a emocí dětí.

Upevní si znalosti a pochopení základních lidských potřeb a potřeb odpovídajících individualitě předškolního věku dětí. Na základě vlastních prožitků se účastníci seznámí s aktivitami podporujícími emoční a sociální rozvoj dětí, s ohledem na jejich individualitu. Poznají principy podnětného prostředí a jeho dopady na proces individualizace a vzdělávání v MŠ. Účastníci poznají teorii multičetných inteligencí, stylů učení.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu v délce 40 hodin akreditovaného v systému DVPP s náležitostmi pro vykázání výstupu v rámci šablony I/3.2 Vzdělávání pedagogickým pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 40 hodin.

Kde

Na Budínku 80
    Na Budínku 80
    Kobylnice CZ 664 51
    Česká republika
544 244 827
608173658
zs.kobylnice@atlas.cz

Kdy

Od2018-06-20 13:00
Do2018-06-20 19:00

Organizátor

[01942867] ITveSkole.cz, o.p.s.
+420 222 268 519
+420 222 268 519
mburleova@itveskole.cz

Lektor

Ellerová Yvetta

Lektor vzdělávání
Narozena v roce 1961 v Opavě, vystudovala předškolní pedagogiku, psychologii a hudební výchovu na Univerzitě Palackého v Olomouci, rovněž absolvovala obor Periodizace a synchronicita dějin v Bratislavě. Působila jako ředitelka alternativní mateřské školy v Ostravě, kterou založila. V současnosti se věnuje terapii dětí i dospělých a přednáškové činnosti. Píše pohádky, básně, libreta, skládá hudbu, také koncertuje.

Sociální stream

Sdílejte na Twitteru

Najděte účastníky, jejich názory a připojte se k diskuzi.

Použijte značku: #itveskolecz,ops