Matematická pregramotnost 16-ti hodninový prezenční kurz

Matematická pregramotnost 16-ti hodninový prezenční kurz

2018-02-26 13:00 do2018-02-26 17:00(Europe/Prague)

Praha 4 - Chodov,Česká republika

Typ vstupenkyKonec registracíCenaMnožství

Podrobné informace o kurzu

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout vyučujícím poznání, že děti v mateřské škole mohou základní matematické poznatky získávat tvořivě, a že se matematika postavená na jejich vlastních zkušenostech může stát zajímavou součástí každodenního života.

Účastníci obohatí svůj pedagogický rozhled, rozvíjí svůj edukační styl v oblasti předmatematické výchovy dětí, získají přehled o nových postupech, dovednostech, hrách pro děti s finančně dostupným materiálem, o dalších zdrojích, které se váží k dané problematice.

Podpořit pedagogy MŠ v profesním a odborném růstu rozvojem jejich klíčových kompetencí v oblasti čtenářské pregramotnosti. Naučit je nové metody a techniky, které využijí ve výuce.

Seminář je určen vyučujícím mateřských škol, kteří chtějí podpořit svůj profesní růst v oblasti matematické pregramotnosti, kteří chtějí rozvíjet logické myšlení dětí a přiblížit jim matematiku jako nezbytnou, ale každodenní zábavnou činnost.

Vzdělávání bude probíhat jako dva osmihodinové bloky. Každý z nich bude obsahovat teoretickou a praktickou část vhodnou pro sebezkušenostní aktivity, reflexi, pro časově náročnější varianty aktivit a také pro spolupráci účastníků.

1. blok - Cesta k matematice I.

Úvodní část bude zahrnovat teoretický vstup k postupům a aktivitám pro část matematiky věnující se aritmetickým prostředím, rozvoji číselných představ. Vyučující získají poznatky, které budou moci využít při vlastní práci s dětmi. V praktické části si účastníci vyzkouší některé činnosti a postupy, budou řešit modelové i účastníky navržené konkrétní situace.

Závěrečná část prvního bloku s názvem „Počítač nám pomáhá“ bude věnována využití ICT v předmatematických činnostech. Účastníci budou seznámeni s možnostmi využití dotykových zařízení pro rozvoj předmatematických dovedností dětí (např. cvičení na třídění, přiřazování, grafomotorická cvičení). Účastníkům budou nabídnuty vhodné webové zdroje.

2. blok - Cesta k matematice II.

Tento blok bude věnován postupům, aktivitám pro geometrická prostředí, rozvoji porozumění geometrických pojmů. První část bude nejdříve věnována praktické části. Účastníci budou aktivně (samostatně i v kolektivu) řešit modelové situace s nabídnutými pomůckami. Na tuto část naváže společná reflexe a teoretické shrnutí získaných poznatků.

V části bloku pod názvem „Můj matematický kufřík“ budou účastníkům představeny jednoduché pomůcky, který mohou děti využívat, které svým charakterem děti motivují a vytváří v nich pozitivní vztah k matematice. Účastníci si prakticky vyzkouší další aktivity realizovatelné s těmito finančně nenáročnými pomůckami. Na závěr budou představeny stolní didaktické hry pro rozvoj myšlení a matematických dovedností.

Zakončení dvoudenního bloku bude věnováno debatě, reflexi a také předávání vlastních zkušeností z praxe mezi účastníky semináře.

Cílem kurzu je podpořit pedagogy MŠ v profesním a odborném růstu rozvojem jejich klíčových kompetencí v oblasti čtenářské pregramotnosti. Naučit je nové metody a techniky, které využijí ve výuce.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu v délce 16 hodin akreditovaného v systému DVPP s náležitostmi pro vykázání výstupu v rámci šablony I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin, varianta b. Matematická pregramotnost

Kde

Křejpského 1503/10
    Praha 4 - Chodov 149 00
    Česká republika
246 037 824
reditelna@mskrejpskeho.cz

Kdy

Od2018-02-26 13:00
Do2018-02-26 17:00

Organizátor

[01942867] ITveSkole.cz, o.p.s.
+420 222 268 519
+420 222 268 519
mburleova@itveskole.cz

Lektor

Mgr. Tlustá Michaela

Lektor vzdělávání
Absolvovala jsem řadu školení k rozšíření všeobecného přehledu. Co mě na práci lektora baví? Můj cíl je ukázat pedagogům hry a aktivity, které mohou využít nejen v hodinách matematiky. Učení by mělo bavit žáky a zároveň i pedagogy. Ráda pracuji s dospělými.

Sociální stream

Sdílejte na Twitteru

Najděte účastníky, jejich názory a připojte se k diskuzi.

Použijte značku: #itveskolecz,ops