Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ 40h

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ 40h

2018-01-13 09:00 do2018-01-13 19:00(Europe/Prague)

Koloveč,Česká republika

Typ vstupenkyKonec registracíCenaMnožství
Registrace ještě nebyla spuštěna.

Podrobné informace o kurzu

Cílem semináře je osobnostní rozvoj pedag. pracovníků a vybavit pedagogy osobnostně-profesními dovednostmi, aby byli schopni porozumět psychosociálním dovednostem u sebe samých, poskytnout jim možnost vyzkoušet si experimentovat se svým vlastním chováním a mít zkušenosti z učení prostřednictvím prožitku. Tyto předpoklady jsou nezbytné pro další výchovné aktivity s cílem rozvíjet sociální dovednosti žáků.

40 hodinový program DVPP bude zaměřen na rozvoj sebepoznání, osobních kvalit, prohloubení zejména komunikativních a kooperativních dovedností, kompetencí pro vzdělávání bez předsudků a rozvoj profesionální sebereflexe pedagogů. Vzdělávací program bude obsahovat jak teoretickou, tak zejména praktickou – zážitkovou část vzdělávání. Každé setkání bude zahrnovat teoretický vstup k probíranému tématu a následně sebezkušenostní aktivitu a její reflexi.
A/Osobnostní rozvoj:
· sebepoznání, sebereflexe (znalost slabých a silných stránek) – 16 hod.
· prevence syndromu vyhoření – 8 hodin
· Protipředsudkové vzdělávání – 6 hodin
B/Sociální rozvoj
· komunikační dovednosti – 8 hodin
· řešení problémů – 8 hodin
· prezentační dovednosti - 10 hodin
· spolupráce – 6 hodin

Výstupem semináře je pedagogický pracovník, který umí vstřebávat příliv inovací ve vzdělávání a bude umět pracovat s kolektivem žáků, který mnohdy bývá velmi různorodý.
Absolvent bude schopen:
* Rozvíjet a procvičovat osobnostní předpoklady pedagogických pracovníků
* Podporovat orientaci a přístup k rozmanitému kolektivu žáků
* Předcházet nedorozumění mezi pedagogy, žáky a spolužáky
* Motivovat pedagogické pracovníky k tomu, aby chtěli získávat informace, vědomosti, dovednosti, aby znali sebe, jednotlivého žák i skupinu, se kterou pracují

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu v délce 40 hodin akreditovaného v systému DVPP s náležitostmi pro vykázání výstupu v rámci šablony I/2.1 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 40 hodin - DVPP v rozsahu 40 hodin.

Kde

Sportovní 306
    Koloveč 345 43
    Česká republika
723 751 811
info@mskolovec.cz

Kdy

Od2018-01-13 09:00
Do2018-01-13 19:00

Organizátor

[01942867] ITveSkole.cz, o.p.s.
+420 222 268 519
+420 222 268 519
mburleova@itveskole.cz

Lektor

Ing. Pokorná Petra

Lektor vzdělávání

Sociální stream

Sdílejte na Twitteru

Najděte účastníky, jejich názory a připojte se k diskuzi.

Použijte značku: #itveskolecz,ops