Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin 16-ti hodninový prezenční kurz

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin 16-ti hodninový prezenční kurz

2018-01-02 08:00 do2018-01-02 15:00(Europe/Prague)

Tuchlovice,Česká republika

Typ vstupenkyKonec registracíCenaMnožství
Registrace ještě nebyla spuštěna.

Podrobné informace o kurzu

Cílem semináře je osobností rozvoj pedag. pracovníků a vybavit pedagogy osobnostními dovednostmi, aby byli schopni porozumět psychosociálním dovednostem u sebe samých, poskytnout jim možnost vyzkoušet si experimentovat se svým vlastním chováním a mít zkušenosti z učení prostřednictvím prožitku. Tyto předpoklady jsou nezbytné pro další výchovné aktivity s cílem rozvíjet sociální dovednosti žáků.

40 hodinový program DVPP bude zaměřen na rozvoj sebepoznání, osobních kvalit, prohloubení zejména komunikativních a kooperativních dovedností, kompetencí pro vzdělávání bez předsudků a rozvoj profesionální sebereflexe pedagogů. Vzdělávací program bude obsahovat jak teoretickou, tak zejména praktickou – zážitkovou část vzdělávání. Každé setkání bude zahrnovat teoretický vstup k probíranému tématu a následně sebezkušenostní aktivitu a její reflexi.
Účastníci i vyberou min 4 z těchto témat:
A/Osobnostní rozvoj:
· sebepoznání, sebereflexe (znalost slabých a silných stránek)
· prevence syndromu vyhoření
· Protipředsudkové vzdělávání
B/Sociální rozvoj
· komunikační dovednosti
· řešení problémů
· prezentační dovednosti
· spolupráce

Výstupem semináře je pedagogický pracovník, který umí vstřebávat příliv inovací ve vzdělávání a bude umět pracovat s kolektivem žáků, který mnohdy bývá velmi různorodý.

* Rozvíjet a procvičovat osobnostní předpoklady pedagogických pracovníků
* Podporovat orientaci a přístup k rozmanitému kolektivu žáků
* Předcházet nedorozumění mezi pedagogy, žáky a spolužáky
* Zajistit inkluzivní prostředí a podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením, se zdravotním znevýhodněním, také pro žáky se sociálním znevýhodněním a nadané žáky
* Motivovat pedagogické pracovníky k tomu, aby chtěli získávat informace, vědomosti, doved-nosti, aby znali sebe, jednotlivého žák i skupinu, se kterou pracují

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu v délce 16 hodin akreditovaného v systému DVPP s náležitostmi pro vykázání výstupu v rámci šablony I/2.2 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin - DVPP v rozsahu 16 hodin.

Kde

Školní 578
    Tuchlovice 273 02
    Česká republika
312 657 089
737 351 226
info@skolkatuchlovice.cz

Kdy

Od2018-01-02 08:00
Do2018-01-02 15:00

Organizátor

[01942867] ITveSkole.cz, o.p.s.
+420 222 268 519
+420 222 268 519
mburleova@itveskole.cz

Lektor

Ing. Pokorná Petra

Lektor vzdělávání

Sociální stream

Sdílejte na Twitteru

Najděte účastníky, jejich názory a připojte se k diskuzi.

Použijte značku: #itveskolecz,ops