Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin16-ti hodninový prezenční kurz

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin16-ti hodninový prezenční kurz

2018-01-16 08:00 do2018-01-16 16:00(Europe/Prague)

Trhové Sviny,Česká republika

Typ vstupenkyKonec registracíCenaMnožství
Registrace ještě nebyla spuštěna.

Podrobné informace o kurzu

Cílem semináře je osobností rozvoj pedag. pracovníků a vybavit pedagogy osobnostními dovednostmi, aby byli schopni porozumět psychosociálním dovednostem u sebe samých, poskytnout jim možnost vyzkoušet si experimentovat se svým vlastním chováním a mít zkušenosti z učení prostřednictvím prožitku. Tyto předpoklady jsou nezbytné pro další výchovné aktivity s cílem rozvíjet sociální dovednosti žáků.

40 hodinový program DVPP bude zaměřen na rozvoj sebepoznání, osobních kvalit, prohloubení zejména komunikativních a kooperativních dovedností, kompetencí pro vzdělávání bez předsudků a rozvoj profesionální sebereflexe pedagogů. Vzdělávací program bude obsahovat jak teoretickou, tak zejména praktickou – zážitkovou část vzdělávání. Každé setkání bude zahrnovat teoretický vstup k probíranému tématu a následně sebezkušenostní aktivitu a její reflexi.
Účastníci i vyberou min 4 z těchto témat:
A/Osobnostní rozvoj:
· sebepoznání, sebereflexe (znalost slabých a silných stránek)
· prevence syndromu vyhoření
· Protipředsudkové vzdělávání
B/Sociální rozvoj
· komunikační dovednosti
· řešení problémů
· prezentační dovednosti
· spolupráce

Výstupem semináře je pedagogický pracovník, který umí vstřebávat příliv inovací ve vzdělávání a bude umět pracovat s kolektivem žáků, který mnohdy bývá velmi různorodý.

* Rozvíjet a procvičovat osobnostní předpoklady pedagogických pracovníků
* Podporovat orientaci a přístup k rozmanitému kolektivu žáků
* Předcházet nedorozumění mezi pedagogy, žáky a spolužáky
* Zajistit inkluzivní prostředí a podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením, se zdravotním znevýhodněním, také pro žáky se sociálním znevýhodněním a nadané žáky
* Motivovat pedagogické pracovníky k tomu, aby chtěli získávat informace, vědomosti, doved-nosti, aby znali sebe, jednotlivého žák i skupinu, se kterou pracují

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu v délce 16 hodin akreditovaného v systému DVPP s náležitostmi pro vykázání výstupu v rámci šablony I/2.2 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin - DVPP v rozsahu 16 hodin.

Kde

Nové město 228
    Trhové Sviny 374 01
    Česká republika
608 200 735
608200735
skola@zspssviny.cz

Kdy

Od2018-01-16 08:00
Do2018-01-16 16:00

Organizátor

[01942867] ITveSkole.cz, o.p.s.
+420 222 268 519
+420 222 268 519
mfiala@itveskole.cz

Lektor

Mgr. Pliešovská Monika

Lektor
Vystudovala jsem Masarykovu Univerzitu v Brně, Pedagogickou fakultu, obor Sociální pedagogika.Co mě na práci lektora baví? Jsem kreativní, otevřená, hledám nové pohledy na věc. Ráda se inspiruji ostatními zajímavými lidmi.

Sociální stream

Sdílejte na Twitteru

Najděte účastníky, jejich názory a připojte se k diskuzi.

Použijte značku: #itveskolecz,ops