Polytechnické vzdělávání ZŠ II

Polytechnické vzdělávání ZŠ II

2020-03-31 09:00 do2020-03-31 15:00(Europe/Prague)

Sluhy,Česká republika

Typ vstupenkyKonec registracíCenaMnožství
Polytechnické vzdělávání ZŠ II
Vstupenka
Neomezeno 1,650.00 Kč1650.0CZK

Podrobné informace o kurzu

Seminář je určen vyučujícím informatiky, fyziky, matematiky a dalších technických předmětů základních škol, kteří chtějí začlenit do výuky svých žáků badatelský přístup, kteří kladou důraz na aktivní roli žáka ve výuce, kteří připravují pro děti různé úkoly, a tak rozvíjí nové cesty k získávání a rozvoji jejich dovedností, logického myšlení, k porozumění matematickým a fyzikálním zákonitostem ve světě, který nás obklopuje. Ale také těm, kteří chtějí podpořit svůj profesní růst v oblasti informační gramotnosti, a chtějí získat informace o dalších metodách a postupech ve výuce bez ohledu na to, s jakými učebnicemi ve škole pracují.

Při badatelsky zaměřené výuce žáci kladou otázky, formulují hypotézy, plánují ověření; součástí procesu jsou pak také pokusy, vyhledávání a třídění informací. Na závěr dochází k vyhodnocování výsledků, formulování odpovědí a závěrů. Děti mohou pracovat samostatně, častěji ale ve skupinkách a výsledky svých zkoumání pak prezentují před ostatními.

Vzdělávací program obsahuje teoretickou a praktickou část vhodnou pro sebezkušenostní aktivity, reflexi, pro časově náročnější varianty aktivit a také pro spolupráci účastníků. Celý kurz bude veden interaktivně, účastníci si vyzkouší modelové příklady, aktivně se zapojí.

Osmihodinový blok vychází ze zkušeností účastníků, proběhne společná debata účastníků nad možností jejich využití v hodinách, nad vhodným provedením, metodami, zpracováním. Je vhodné, aby účastníci absolvovali předem Polytechnické vzdělávání ZŠ I případně jiný kurz zaměřený na základní metody badatelské výuky v přírodovědných či jiných předmětech.

Následující aktivity budou zaměřeny na témata:
možné způsoby ověřování hypotéz, praktické ukázky, pomůcky,
využití počítače či mobilních dotykových zařízení při badatelské práci žáků,
využití stavebnice při polytechnické výchově
badatelsky orientovaná výuka v přírodních vědách
tvorba pracovních listů a dalších materiálů pro badatelskou výuku,
veselé bádání (zajímavé úlohy, nevšední pokusy…)
chytré hračky, robotika, programování
bádání a projektová výuka,
příklady badatelské výuky z jiných předmětů.

Účastníci získají zdroje informací pro badatelskou výuku a náměty dalších činností, při kterých může vyučující základní školy badatelskou výuku využít na 1. i 2. stupni. Závěr dvoudenního semináře bude věnován reflexi a námětům účastníků.

Cílem je podpořit v žácích badatelský přístup, chuť objevovat, zkoumat, tvořit.

Logické myšlení by mělo prolínat všechny tematické okruhy ŠVP v průběhu celého základního vzdělávání. Řešení logických úloh, jejichž obtížnost je závislá na míře rozumové vyspělosti žáků, posiluje vědomí žáka ve vlastní schopnosti logického uvažování a může podchytit i ty žáky, kteří jsou ve vzdělávání méně úspěšní.

Seminář má za cíl poskytnout účastníkům nástroje pro užívání metod badatelské výuky v hodinách technických předmětů a naučit je ověřovat hypotézy pomocí různých pomůcek.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu DVPP v rozsahu 8 hodin pro vykázání výstupu v rámci šablony:
2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání
2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání
2.VI/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ – DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání
2.VII/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání

Kde

č.p. 29
    Sluhy 250 63
    Česká republika
283 930 214
603 140 600 - ředitelka
lenkabici@centrum.cz

Kdy

Od2020-03-31 09:00
Do2020-03-31 15:00

Organizátor

[01942867] ITveSkole.cz, o.p.s.
+420 222 268 519
+420 222 268 519
mburleova@itveskole.cz

Sociální stream

Sdílejte na Twitteru

Najděte účastníky, jejich názory a připojte se k diskuzi.

Použijte značku: #itveskolecz,ops