Práce pedagogů ZŠ s heterogenní skupinou 8 hodinový prezenční kurz

Práce pedagogů ZŠ s heterogenní skupinou 8 hodinový prezenční kurz

2017-10-26 08:00 do2017-10-26 16:00(Europe/Prague)

Katusice,Česká republika

Typ vstupenkyKonec registracíCenaMnožství
Práce pedagogů ZŠ s heterogenní skupinou
Vstupenka
Neomezeno 980.00 Kč980.0CZK
Registrace ještě nebyla spuštěna.

Podrobné informace o kurzu

Ve vzdělávacím programu se účastníci seznámí s aktuálními změnami v oblasti inkluzivního vzdělávání žáků. Těžištěm vzdělávacího programu bude sdílení vlastních zkušeností se vzděláváním žáků s SVP.

Dílčí témata semináře:

a. Podpůrná opatření ve vzdělávání v kontextu aktuálních legislativních změn (novela ŠZ č. 82/2015Sb., a související prováděcí vyhlášky)- skupinová práce – žáci s SVP v heterogenní třídě- jejich identifikace, specifika, podpora, metody výuky, organizace výuky, pomůcky, spolupráce s asistentem pedagoga, spolupráce s rodiči, ostatními pedagogy apod.

b. Plán pedagogické podpory a práce se žákem v rámci I. stupně podpůrných opatření - práce ve skupinách- identifikace, realizace a vyhodnocení podpůrných opatření v I. stupni podpory

c. Role školy a jejího školního poradenského pracoviště (ŠPP )– legislativní zakotvení, hlavní cíle poradenských služeb, praktické aktivity jednotlivých členů vykonávající poradenství, prezentace, modely
ŠPP - skupinová práce na téma,,Jak začít?“

d. IVP- individuální vzdělávací plán, objasnění práce s plánem, žáci s LMP, nadaný a mimořádně nadaný žáci- práce ve skupinách – prezentace svého návrhu IVP, realizace a vyhodnocení

e. Závěr – diskuse a zpětná vazba

Cílem kurzu je seznámit se s aktuálními změnami v oblasti inkluzivního vzdělávání žáků a vytvořit z podpořené skupiny pedagogů tým s inovačním potenciálem, který na dané škole bude působit na ostatní pedagogy v inkluzivním vzdělávání.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu DVPP v rozsahu 8 hodin pro vykázání výstupu v rámci "Šablon pro MŠ a ZŠ I":
II/2.8 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce v rozshau 8 hodin

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu DVPP v rozsahu 8 hodin pro vykázání výstupu v rámci "Šablon II":
2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - Inkluze
2.II/7 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce v rozshau 8 hodin

Kde

nám. Budovatelů 39
    Katusice 294 25
    Česká republika
326 394 146
774 818 685
zskatusice@centrum.cz

Kdy

Od2017-10-26 08:00
Do2017-10-26 16:00

Organizátor

[01942867] ITveSkole.cz, o.p.s.
+420 222 268 519
+420 222 268 519
mburleova@itveskole.cz

Lektor

Mgr. Hartmanová Jana

Lektor vzdělávání
Řadu let se věnuji DVPP se zaměřením na děti a žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Moje práce je spojená s tvorbou metodických a informačních materiálů, vyhledávání příkladů dobré praxe, komunikace se školami a síťování organizací.

Sociální stream

Sdílejte na Twitteru

Najděte účastníky, jejich názory a připojte se k diskuzi.

Použijte značku: #itveskolecz,ops