Projektová výuka I

2019-09-12 09:00 do2019-09-12 15:00(Europe/Prague)

Litovel,Česká republika

Typ vstupenkyKonec registracíCenaMnožství
Registrace ještě nebyla spuštěna.

Podrobné informace o kurzu

Seminář je určen pedagogům 1. a 2. stupně základních škol, vychovatelům školních družin a klubů, pedagogům volného času, učitelům zájmových kroužků, všem, kteří chtějí začlenit do výuky svých žáků projektové vyučování, kteří kladou důraz na aktivní roli žáka ve výuce, kteří připravují pro děti různé úkoly, a tak rozvíjí nové cesty k získávání a rozvoji jejich dovedností, logického myšlení, k porozumění zákonitostem ve světě, který nás obklopuje. Ale také těm, kteří chtějí podpořit svůj profesní růst v oblasti projektové výuky, a chtějí získat informace o dalších metodách a postupech ve výuce bez ohledu na to, s jakými učebnicemi ve škole pracují.

Vzdělávací program obsahuje teoretickou a praktickou část vhodnou pro sebezkušenostní aktivity, reflexi, pro časově náročnější varianty aktivit a také pro spolupráci účastníků. Celý kurz bude veden interaktivně, účastníci si vyzkouší modelové příklady, aktivně se zapojí.

Při projektové výuce si žáci vybírají téma, navrhují postup, plánují, spolupracují, kladou si otázky, hledají odpovědi, bádají, ověřují, součástí procesu jsou pak také pokusy, experimenty, vyhledávání a třídění informací. Na závěr dochází k vyhodnocování výsledků, formulování odpovědí a závěrům. Žáci mohou pracovat samostatně, častěji ale ve skupinkách a výsledky svých zkoumání pak prezentují před ostatními.

V úvodním bloku semináře si tedy účastníci (jednotlivě nebo ve skupinách) na konkrétním ukázkové úloze prakticky vyzkouší, co projektová výuka v praxi představuje; projdou tedy všemi částmi procesu – od výběru tématu, návrhu postupu, kladení otázek, výzkumu až po prezentaci závěru. Závěr první části bude věnován reflexi.

Na praktickou část naváže teoretický vstup, který představí možnosti projektového vyučování v nejrůznějších předmětech, roli učitele v této výuce, propojení na RVP. Účastníci se seznámí teoreticky i prakticky s možnostmi uplatnění aktivizujících metod při projektové výuce na 1. i 2. stupni základní školy. Získají také náměty k projektové výuce ve školní družině, v klubech, zájmových kroužcích na školách v přírodě.

Zakončení bloku bude věnováno debatě, reflexi a také předávání vlastních zkušeností z praxe mezi účastníky semináře.

Cílem je podpořit v žácích badatelský přístup, chuť objevovat, zkoumat, tvořit, plánovat, dotáhnout věci do konce. Logické myšlení by mělo prolínat všechny tematické okruhy ŠVP v průběhu celého základního vzdělávání. Řešení logických úloh, jejichž obtížnost je závislá na míře rozumové vyspělosti žáků, posiluje vědomí žáka ve vlastní schopnosti logického uvažování a může podchytit i ty žáky, kteří jsou ve vzdělávání méně úspěšní.

Seminář má za cíl poskytnout účastníkům nástroje pro užívání metod projektové výuky a naučit zařadit tuto metodu do vyučovacího procesu.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu DVPP v rozsahu 8 hodin pro vykázání výstupu v rámci šablony:
2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - projektová výuka
2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin - projektová výuka
2.VI/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ – DVPP v rozsahu 8 hodin - projektová výuka
2.VII/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ v rozsahu 8 hodin - projektová výuka

Kde

Komenského 719/6
    Litovel 784 01
    Česká republika
585 371 172
585 342 448
ddm@ddmlitovel.cz

Kdy

Od2019-09-12 09:00
Do2019-09-12 15:00

Organizátor

[01942867] ITveSkole.cz, o.p.s.
+420 222 268 519
+420 222 268 519
mburleova@itveskole.cz

Lektor

RNDr. Havlíčková Ella Zuzana

Lektor vzdělávání

Sociální stream

Sdílejte na Twitteru

Najděte účastníky, jejich názory a připojte se k diskuzi.

Použijte značku: #itveskolecz,ops