Specifika práce s dvouletými dětmi v MŠ 24 hodinový prezenční kurz

Specifika práce s dvouletými dětmi v MŠ 24 hodinový prezenční kurz

2018-04-13 08:00 do2018-04-13 15:00(Europe/Prague)

Typ vstupenkyKonec registracíCenaMnožství
Registrace ještě nebyla spuštěna.

Podrobné informace o kurzu

Odborný seminář pro učitelky MŠ je zaměřený na rozvoj pedagogických kompetencí, které umožní úspěšnější začlenění dvouletých dětí do MŠ.
Účastníci uvidí různé způsoby práce, které dětem umožňují konstruovat si vlastní poznání a chápání okolního světa, dávají jim prostor pro vlastní objevování, pomáhají jim vytvářet pozitivní vztahy a vzájemně spolupracovat. Účastníci obdrží řadu námětů při vytváření učebního prostředí, uvidí ukázky práce s dvouletými dětmi prostřednictvím videonahrávek z Akademie pro batolata PPP Hodonín, kdy bude současně proveden rozbor a doporučení možností řešení konkrétních situací.

Obsah programu:

I. okruh – 10 hodin
· Vzdělávací systémy raného vzdělávání ve vybraných zemích
· Podmínky vzdělávání dvouletých dětí v MŠ v ČR
· Zapojení rodin do raného vzdělávání
· Charakteristiky vývoje dítěte v období raného dětství (fyzický, sociální, emocionální, ko-gnitivní a jazykový vývoj- teorie)
o Teoretické základy období raného dětství
o Přehled vzdělávacích systémů raného vzdělávání v ČR a ve vybraných zemích (Norsko, Anglie, Ně-mecko, Slovensko, Švédsko…)

II. okruh – 8 hodin
· Stimulace motorických dovedností
· Podpora rozvoje poznávacích procesů
· Správný mluvní vzor, podpora sémantické složky řeči, rozvoj komunikace
o Rozvoj hrubé a jemné motoriky v raném období - teoretické základy a praktické ukázky vhodných aktivit
o Rozvoj řeči v období raného dětství- metodická doporučení, ukázky her a cvičení podporující přirozený rozvoj řeči u dětí, doporučená literatura
o Praktické ukázky pomůcek, metod a aktivit k rozvoji kognice a percepce u dvouletých dětí v MŠ

III. okruh – 6 hodin
· Učení nápodobou, prostor pro volnou hru i pro experimentaci
· Osamostatňování, vědomí vlastní osobnosti
· Vytvoření podmínek pro adaptaci dítěte
o Hra v raném období a její důležitost v rozvoji dítěte- teoretické základy a praktické ukázky vhodných aktivit
o Rozvoj sebeobsluhy v období raného dětství- metodická doporučení, ukázky her a cvičení podporující rozvoj a nácvik sebeobsluhy a osamostatňování u dětí, jak komunikovat s rodiči a navázat spolupráci a získat jejich podporu…
o Praktické ukázky pomůcek, metod a aktivit k podpoře adaptace u dvouletých dětí v MŠ

Poskytnout účastníkům nástroje pro práci s dvouletými dětmi. Prohloubit jejich znalosti, představit účastníkům konkrétní výchovně - vzdělávací strategie práce s dvouletými dětmi a odstranit jejich obavy.

Účastníci uvidí různé způsoby práce, které dětem umožňují konstruovat si vlastní poznání a chápání okolního světa, dávají jim prostor pro vlastní objevování, pomáhají jim vytvářet pozitivní vztahy a vzájemně spolupracovat a začlenit se do výchovně vzdělávacího procesu.

Účastníci obdrží řadu námětů při vytváření učebního prostředí, uvidí ukázky práce s dvouletými dětmi.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu v délce 24 hodin akreditovaného v systému DVPP s náležitostmi pro vykázání výstupu v rámci šablony I/2.4 Specifika práce pedagoga s dvouletými děti v MŠ.

Kdy

Od2018-04-13 08:00
Do2018-04-13 15:00

Organizátor

[01942867] ITveSkole.cz, o.p.s.
+420 222 268 519
+420 222 268 519
mburleova@itveskole.cz

Lektor

Ellerová Yvetta

Lektor vzdělávání
Narozena v roce 1961 v Opavě, vystudovala předškolní pedagogiku, psychologii a hudební výchovu na Univerzitě Palackého v Olomouci, rovněž absolvovala obor Periodizace a synchronicita dějin v Bratislavě. Působila jako ředitelka alternativní mateřské školy v Ostravě, kterou založila. V současnosti se věnuje terapii dětí i dospělých a přednáškové činnosti. Píše pohádky, básně, libreta, skládá hudbu, také koncertuje.

Sociální stream

Sdílejte na Twitteru

Najděte účastníky, jejich názory a připojte se k diskuzi.

Použijte značku: #itveskolecz,ops