Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ: čtenářská pregramotnost I

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ: čtenářská pregramotnost I

2020-03-27 14:00 do2020-03-27 20:00(Europe/Prague)

Měšice,Česká republika

Typ vstupenkyKonec registracíCenaMnožství

Podrobné informace o kurzu

Seminář je určen vyučujícím mateřských škol, kteří chtějí podpořit svůj profesní růst v oblasti předčtenářské gramotnosti, kteří chtějí u dětí budovat pozitivní vztah ke knihám, ke čtení. Také těm, kteří chtějí v této oblasti budovat spolupráci s rodiči.

Vzdělávání bude probíhat jako osmihodinový blok, který bude obsahovat teoretickou a praktickou část, které se budou vhodně prolínat. Účastníci budou mít prostor pro vlastní aktivity, reflexi a pro spolupráci.
Úvodní část „Mateřská škola a předčtenářská gramotnost“ bude zahájena teoretickým vstupem o čtenářské a předčtenářské gramotnosti, o důležitosti jejího rozvoje u dětí předškolního věku, zaměří se na cíle a úlohu školky v rozvoji této gramotnosti u dětí. Pozornost bude věnována zásadám při práci a vytváření čtenářsky podnětného prostředí pro děti v mateřské škole.
Největší část bloku bude věnována metodám a formám práce pro rozvoj čtenářské a předčtenářské gramotnosti. Účastníci budou seznámeni a prakticky si vyzkouší metody práce pro rozvoj předčtenářské gramotnosti, které svým charakterem děti motivují a vytváří v nich pozitivní vztah ke knihám a čtení. Bude se jednat například o čtení s předvídáním, práci s otázkami, mapy příběhu, práci s obrázky, malované čtení, brainstorming, různé typy her (pohybové, námětové hry). Praktická část bude zaměřena také na specifické vyučovací formy (např. komunitní kruh).
Účastníci budou seznámeni se základními literárními žánry předčtenářského období, s možnostmi kladného využití médií pro rozvoj předčtenářské gramotnosti u dětí. Závěr bloku bude věnován reflexi a sdílení praxe jednotlivými účastníky.

Podpořit pedagogy MŠ v profesním a odborném růstu rozvojem jejich klíčových kompetencí v oblasti čtenářské pregramotnosti. Naučit je nové metody a techniky, které využijí ve výuce.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu DVPP v rozsahu 8 hodin pro vykázání výstupu v rámci šablony:
2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská pregramotnost

Kde

V Lukách 272/6
    272/6
    Měšice 250 64
    Česká republika
775 327 289
zahradnikova.l@seznam.cz

Kdy

Od2020-03-27 14:00
Do2020-03-27 20:00

Organizátor

[01942867] ITveSkole.cz, o.p.s.
+420 222 268 519
+420 222 268 519
mburleova@itveskole.cz

Lektor

Ing. Pokorná Petra

Lektor vzdělávání

Sociální stream

Sdílejte na Twitteru

Najděte účastníky, jejich názory a připojte se k diskuzi.

Použijte značku: #itveskolecz,ops