Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ: osobnostně sociální rozvoj MŠ II - Webinář I+II

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ: osobnostně sociální rozvoj MŠ II - Webinář I+II

2021-01-14 10:00 do2021-01-14 14:00(Europe/Prague)

Praha 6,Česká republika

Typ vstupenkyKonec registracíCenaMnožství
Registrace ještě nebyla spuštěna.

Podrobné informace o kurzu

Kurz je zaměřen na rozvoj osobních kvalit, prohloubení zejména komunikativních a kooperativních dovedností, kompetencí pro vzdělávání bez předsudků. Vzdělávací program bude obsahovat jak teoretickou, tak zejména praktickou – zážitkovou část vzdělávání. Každé setkání bude zahrnovat teoretický vstup k probíranému tématu a následně sebezkušenostní aktivitu a její reflexi. Akcentována bude problematika témat v prostředí MŠ.

BLOK - Řešení problémů
Teoretické základy při řešení problémů, praktické cvičení na nácvik řešení konkrétních modelových situací z praxe (např. rozhovor s rozčílených rodičem,
Co dělat, když se spolupráce a komunikace s rodinou nedaří, jak tomu předcházet a jak překonat potencionální obavy na obou stranách?
Účastníci dostanou odpověď na otázky:
Jak vytvořit otevřené a bezpečné prostředí pro děti, pedagogy a rodiče? Jak komunikovat s problémovým rodičem?

BLOK - Protipředsudkové vzdělávání
Vzdělávání cílené na reflektování stereotypů a předsudků, pro něž se v ČR ustálil zjednodušující termín protipředsudkové vzdělávání.
Cílem bloku je zvyšovat multikulturní povědomí učitelů a rozšiřovat kompetence potřebné k tvorbě interkulturního prostředí ve třídách i školách.
Absolventi bloku pochopí rozdíl mezi multikulturní výchovou a interkulturním vzděláváním. Naučí se různými přístupy, pomocí či v rámci nichž lze uplatnit způsoby reflektování stereotypů a předsudků.
Jak zaujmout zamítavý postoj vůči stereotypům a předsudkům.
Jak se bránit vlastním stereotypům a předsudkům.
Jaký vliv mají předsudky na naše chování a vnímání.
Jak může učitel pracovat bez předsudků.
Jak učit děti chování a jednání bez předsudků.

BLOK - Spolupráce
Kooperativní hry zaměřené na rozvoj týmové práce, uvědomění si své role v týmu, dynamiky skupiny (Např. hra Ztroskotání), důležitost nácviku kooperace u žáků v MŠ

Závěrem vybraných témat proběhne sebereflexe, rozvoj profesionální sebereflexe a budou kladeny a zodpovězeny otázky např. typu
Proč provádět hodnocení sebe sama?
Co znamená „profesní růst“?
Co může pomoci vidět se objektivněji?
Jakým způsobem realizovat sebehodnocení učitele mateřské školy?

Cílem semináře je osobnostní rozvoj pedag. pracovníků a vybavit pedagogy osobnostně profesními dovednostmi, aby byli schopni porozumět psychosociálním dovednostem u sebe samých, poskytnout jim možnost vyzkoušet si experimentovat se svým vlastním chováním a mít zkušenosti z učení prostřednictvím prožitku. Tyto předpoklady jsou nezbytné pro další výchovné aktivity s cílem rozvíjet sociální dovednosti žáků. Výstupem semináře je pedagogický pracovník, který umí vstřebávat příliv inovací ve vzdělávání a bude umět pracovat s kolektivem žáků, který bývá velmi různorodý.
Rozvíjet a procvičovat osobnostní předpoklady pedagogických pracovníků
Podporovat orientaci a přístup k rozmanitému kolektivu žáků
Předcházet nedorozumění mezi pedagogy, žáky a spolužáky
Motivovat pedagogické pracovníky k tomu, aby chtěli získávat informace, vědomosti, dovednosti, aby znali sebe, jednotlivého žák i skupinu, se kterou pracují

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu DVPP v rozsahu 8 hodin pro vykázání výstupu v rámci šablony:
2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj

Kde

Velflíkova 4
    Praha 6 160 00
    Česká republika
+420 222 268 519
+420 222 268 519
mburleova@itveskole.cz

Kdy

Od2021-01-14 10:00
Do2021-01-14 14:00

Organizátor

[01942867] ITveSkole.cz, o.p.s.
+420 222 268 519
+420 222 268 519
mburleova@itveskole.cz

Lektor

Ellerová Yvetta

Lektor vzdělávání
Narozena v roce 1961 v Opavě, vystudovala předškolní pedagogiku, psychologii a hudební výchovu na Univerzitě Palackého v Olomouci, rovněž absolvovala obor Periodizace a synchronicita dějin v Bratislavě. Působila jako ředitelka alternativní mateřské školy v Ostravě, kterou založila. V současnosti se věnuje terapii dětí i dospělých a přednáškové činnosti. Píše pohádky, básně, libreta, skládá hudbu, také koncertuje.

Sociální stream

Sdílejte na Twitteru

Najděte účastníky, jejich názory a připojte se k diskuzi.

Použijte značku: #itveskolecz,ops