Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ: polytechnické vzdělávání I

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ: polytechnické vzdělávání I

2019-10-16 09:00 do2019-10-16 15:00(Europe/Prague)

Sokolov,Česká republika

Typ vstupenkyKonec registracíCenaMnožství
Registrace ještě nebyla spuštěna.

Podrobné informace o kurzu

Seminář je určen vyučujícím mateřských škol, kteří chtějí podpořit svůj profesní růst v oblasti polytechnické výchovy, kteří chtějí podporovat znalost technického prostředí u dětí, kreativitu, touhu tvořit, rozvíjet jejich motoriku a vést je fixaci k pracovních návyků.

Vzdělávání bude probíhat jako osmihodinový blok, který bude obsahovat teoretickou a praktickou část vhodnou pro samé vyzkoušení si jednotlivých aktivit, reflexi, a také pro spolupráci a sdílení zkušeností mezi účastníky.

Úvodní část bude zahrnovat teoretický vstup k metodám a aktivitám pro polytechnickou výchovu věnující se pracovním postupům, technikám, různým typům materiálů, stavebnicím, „chytrým hračkám“. Pedagogové získají poznatky, které budou moci využít při vlastní práci s dětmi. V praktické části si účastníci vyzkouší některé činnosti a postupy, budou řešit modelové příklady i účastníky navržené konkrétní situace.

Závěrečná část prvního bloku bude věnována moderním technologiím a jejich propojení s dřevěnými pomůckami a běžně využívanými materiály v MŠ. Účastníci budou seznámeni s možnostmi využití dotykových zařízení pro rozvoj dovedností dětí. Účastníkům budou nabídnuty vhodné webové zdroje.

Zakončení bloku bude věnováno debatě, reflexi a také předávání vlastních zkušeností z praxe mezi účastníky semináře.

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout vyučujícím poznání, že děti v mateřské škole je potřeba vést k utužování pracovních návyků, plánování, spolupráci, k touze tvořit a práci zdárně dokončit.
Účastníci obohatí svůj pedagogický rozhled, rozvíjí svůj edukační styl v oblasti polytechnické výchovy dětí, získají přehled o nových postupech, dovednostech, hrách pro děti s finančně dostupným materiálem, o dalších zdrojích, které se váží k dané problematice.
Podpořit pedagogy MŠ v profesním a odborném růstu rozvojem jejich klíčových kompetencí v oblasti polytechnické výchovy. Naučit je nové metody a techniky, které využijí ve výuce.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu DVPP v rozsahu 8 hodin pro vykázání výstupu v rámci šablony:
2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání

Kde

Alšova 1746
    Sokolov 356 01
    Česká republika
359 808 402
776 821 541
msalsovasokolov@gmail.com

Kdy

Od2019-10-16 09:00
Do2019-10-16 15:00

Organizátor

[01942867] ITveSkole.cz, o.p.s.
+420 222 268 519
+420 222 268 519
mburleova@itveskole.cz

Lektor

Mgr. Pliešovská Monika

Lektor vzdělávání
Vystudovala jsem Masarykovu Univerzitu v Brně, Pedagogickou fakultu, obor Sociální pedagogika.Co mě na práci lektora baví? Jsem kreativní, otevřená, hledám nové pohledy na věc. Ráda se inspiruji ostatními zajímavými lidmi.

Sociální stream

Sdílejte na Twitteru

Najděte účastníky, jejich názory a připojte se k diskuzi.

Použijte značku: #itveskolecz,ops