Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ: polytechnické vzdělávání I - Webinář III+IV

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ: polytechnické vzdělávání I - Webinář III+IV

2021-02-24 12:30 do2021-02-24 16:30(Europe/Prague)

Praha 6,Česká republika

Typ vstupenkyKonec registracíCenaMnožství

Podrobné informace o kurzu

Seminář je určen vyučujícím mateřských škol, kteří chtějí podpořit svůj profesní růst v oblasti polytechnické výchovy, kteří chtějí podporovat znalost technického prostředí u dětí, kreativitu, touhu tvořit, rozvíjet jejich motoriku a vést je fixaci k pracovních návyků.

Vzdělávání bude probíhat jako osmihodinový blok, který bude obsahovat teoretickou a praktickou část vhodnou pro samé vyzkoušení si jednotlivých aktivit, reflexi, a také pro spolupráci a sdílení zkušeností mezi účastníky.

Úvodní část bude zahrnovat teoretický vstup k metodám a aktivitám pro polytechnickou výchovu věnující se pracovním postupům, technikám, různým typům materiálů, stavebnicím, „chytrým hračkám“. Pedagogové získají poznatky, které budou moci využít při vlastní práci s dětmi. V praktické části si účastníci vyzkouší některé činnosti a postupy, budou řešit modelové příklady i účastníky navržené konkrétní situace.

Závěrečná část prvního bloku bude věnována moderním technologiím a jejich propojení s dřevěnými pomůckami a běžně využívanými materiály v MŠ. Účastníci budou seznámeni s možnostmi využití dotykových zařízení pro rozvoj dovedností dětí. Účastníkům budou nabídnuty vhodné webové zdroje.

Zakončení bloku bude věnováno debatě, reflexi a také předávání vlastních zkušeností z praxe mezi účastníky semináře.

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout vyučujícím poznání, že děti v mateřské škole je potřeba vést k utužování pracovních návyků, plánování, spolupráci, k touze tvořit a práci zdárně dokončit.
Účastníci obohatí svůj pedagogický rozhled, rozvíjí svůj edukační styl v oblasti polytechnické výchovy dětí, získají přehled o nových postupech, dovednostech, hrách pro děti s finančně dostupným materiálem, o dalších zdrojích, které se váží k dané problematice.
Podpořit pedagogy MŠ v profesním a odborném růstu rozvojem jejich klíčových kompetencí v oblasti polytechnické výchovy. Naučit je nové metody a techniky, které využijí ve výuce.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu DVPP v rozsahu 8 hodin pro vykázání výstupu v rámci šablony:
2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání

Kde

Velflíkova 4
    Praha 6 160 00
    Česká republika
+420 222 268 519
+420 222 268 519
mburleova@itveskole.cz

Kdy

Od2021-02-24 12:30
Do2021-02-24 16:30

Organizátor

[01942867] ITveSkole.cz, o.p.s.
+420 222 268 519
+420 222 268 519
mburleova@itveskole.cz

Lektor

Ellerová Yvetta

Lektor vzdělávání
Narozena v roce 1961 v Opavě, vystudovala předškolní pedagogiku, psychologii a hudební výchovu na Univerzitě Palackého v Olomouci, rovněž absolvovala obor Periodizace a synchronicita dějin v Bratislavě. Působila jako ředitelka alternativní mateřské školy v Ostravě, kterou založila. V současnosti se věnuje terapii dětí i dospělých a přednáškové činnosti. Píše pohádky, básně, libreta, skládá hudbu, také koncertuje.

Sociální stream

Sdílejte na Twitteru

Najděte účastníky, jejich názory a připojte se k diskuzi.

Použijte značku: #itveskolecz,ops