About us

Great products for great people

We are a team of passionate people whose goal is to improve everyone's life through disruptive products. We build great products to solve your business problems.

Our products are designed for small to medium size companies willing to optimize their performance.

Our Team

Our Team

Mgr. Čonková Markéta
Lektor
V mých hodinách ČJ, AJ a INF jsem se vždy snažila, aby byli žáci aktivní. Zároveň se neustále učím něco nového, což následně přináším do výuky. Učení a lektorování je pro mě oboustrannou inspiraci, která nás oboustranně motivuje ke zlepšení. Ráda podporuji sdílení zkušeností mezi pedagogy a to je jeden s cílů kurzů, které jako lektorka vedu.
Mgr. Hartmanová Jana
Lektor
Řadu let se věnuji DVPP se zaměřením na děti a žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Moje práce je spojená s tvorbou metodických a informačních materiálů, vyhledávání příkladů dobré praxe, komunikace se školami a síťování organizací.
Mgr. Machová Michaela
Lektor
Absolvovala jsem řadu školení k rozšíření všeobecného přehledu. Co mě na práci lektora baví? Můj cíl je ukázat pedagogům hry a aktivity, které mohou využít nejen v hodinách matematiky. Učení by mělo bavit žáky a zároveň i pedagogy. Ráda pracuji s dospělými.
Mgr., Pipková Táňa, Ph.D.
Lektor
V roce 2007 jsem založila rodinné centrum Kulihrášek, které v Pardubicích nabízí komplexní služby pro rodiny. Od roku 2012 připravuji a realizuji vzdělávací programy pro děti ve věku 2 – 6 let v miniškolce Kuliklubíčko.Co mě na práci lektora baví? Radost z předávání inspirací, nápadů.
Mgr. Pitelková Petra
Lektor
Na práci lektora mě baví společně s učiteli hledat nové možnosti, objevovat a využívat příležitostí, které nám dnešní technologie ve školství přináší. Při kurzech u učitelů ráda rozvíjím jejich kreativitu, naplňuji je energií a učím je býti autorem. Jsem přesvědčena, že vlastním prožitkem a tvorbou nových materiálů dochází k jejich osobnostnímu a profesnímu rozvoji.
Mgr. Pliešovská Monika
Lektor
Vystudovala jsem Masarykovu Univerzitu v Brně, Pedagogickou fakultu, obor Sociální pedagogika. Co mě na práci lektora baví? Jsem kreativní, otevřená, hledám nové pohledy na věc. Ráda se inspiruji ostatními zajímavými lidmi.
Mgr. Schovancová Jitka
Lektor
Od roku 2009 jsem se podílena na tvorbě a odborné korekci učebnic pro nakladatelství Fraus. Od roku 2011 působím také jako lektorka akreditovaných kurzů DVPP u ITveSkole.cz, o.p.s., Velmi si vážím práce učitelů, a proto pro ně na semináře ráda připravuji různé materiály, zajímavosti, novinky, které jim tuto práci usnadní.
Mgr. Váňa Boris
Lektor
Přes dlouholeté učitelské a ředitelské pracovní zkušenosti na základní škole se stále dívám na školství optimisticky a snažím se věnovat tomu, co pedagogickému úsilí dává smysl. Těší mě pracovat s učiteli, sdílet navzájem co se daří i nedaří. Snažím se přinášet otázky, aktuální informace a především inspirovat.
Novák Jaroslav
Lektor
Mám 10 let praxi v oblasti vzdělávání dospělých i jako učitel na základní škole. Spolupracuji při vývoji specializovaných výukových programů a rozvoji portálu pro sdílení výukového obsahu www.activucitel.cz.
RNDr. Gamba Robert
Lektor
Celý svůj profesní život věnuji školství. Kvalitní vzdělání chápu jako důležitý předpoklad zdravého vývoje jedince a celé společnosti a práci lektora jako prostředek, kterým je možné úroveň vzdělávání pozitivně ovlivnit.