+420 800 880 990

BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA

SKOLY@BOXED.CZ

EMAIL PRO DOTAZY A OBJEDNÁVKY

CZ ENG

SDÍLEJTE S NÁMI

Objevme s žáky kouzlo přírodních věd

Úspěšné školy na celém světě podporují v žácích zájem o přírodní vědy (Science), technologie (Technology), techniku (Engineering) a matematiku (Mathematic). Propojení znalostí těchto oborů v rámci vzdělávání je označováno termínem STEM. Rozšíření STEM ve všech školách je velmi důležité, protože motivovaní, podnikaví a kreativní absolventi škol se v budoucnosti neztratí.

Umožňuje žákům pochopit souvislosti, měřit veličiny a realizovat experimenty.

VÝUKOVÁ STAVEBNICE

 • Výukové stavebnice podporují kompetence v oblasti designu a konstruování i v oblasti rozvoje jemné motoriky

 • Množství dílů a komponent, se kterých je stavebnice postavena, pokrývá velkou část RVP v předmětech fyzika, matematika, přírodověda, chemie i prvouka

 • Součástí jsou kvalitně připravené česky psané metodiky a návody

 • Možnost využití velkého množství výukových materiálů vytvořených pro stavebnice GiGo Toys

MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VELIČIN

 • Sada senzorů a aktorů postavených na konceptu Arduino

 • Součástí řídící master jednotka s přehledným displejem pro zobrazení naměřených hodnot umožňující snadné připojení aktorů reagující na nastavené hodnoty

 • Možnost exportu naměřených hodnot do Microsoft Excel

 • Součástí je české menu, snadná volba měřených úloh

 • Otevřená platforma typu Arduino umožňuje tvořit si vlastní programy a aplikace nad rámec běžné výuky

ROZVOJ KREATIVITY

 • Propojením neomezených možností tvorby modelů z výukových stavebnic se senzory, řídící master jednotkou a aktory, se žákům otevírá svět pro tvorbu vlastních projektů, experimentů i realizaci svých vizí

 • Dopřejte nadaným žákům možnost využít naplno svůj potenciál

 • Součástí metodických listů jsou tipy na žákovské výrobky a projekty

Cenová kalkulace

 • Výuková stavebnice
 • 15 promyšlených metodických listů pro realizaci více než 50ti žákovských úloh
 • Sada senzorů pro měření fyzikálních veličin
 • Master jednotka s barevným dotykovým displejem
 • Platforma pro rozvoj kreativity žáků
 • 13 990

  Celkem včetně DPH

Pomáhá úspěšným školám


Podrobná specifikace řešení


Možnosti využití a financování v rámci projektů EU

Příklady využití iTriangle v rámci OP VVV Šablony MŠ a ZŠ I a IROP pro ZŠ a SŠ

Přednosti řešení iTriangle

Výukové stavebnice + Sada seznorů + Platforma pro rozvoj kreativity
 • Zaměřeno na rozvoj kreativity a propojení oborů STEM
 • Součástí výuková stavebnice pro tvorbu modelů i žákovských projektů
 • Kompatibilita se stavebnicemi Lego a Merkur
 • Snadná práce s naměřenými daty prostřednictvím Microsoft Excel bez nutnosti učit se další software
 • Možnost připojení motorků a dalších aktorů reagujících na naměřené hodnoty
 • Otevřená platforma typu Arduino s možností využití bezplatně sdílených materiálů a s možností programování vlastních aplikací

Možnost spolupráce

Jste dodavatel ICT pro školy?

Jste společnost zajišťující DVPP?

pomáháte školám
s EU projekty?

Jste školní ict správce?

Neváhejte a kontaktujte nás.

+420 800 880 990

BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA

SKOLY@BOXED.CZ

EMAIL PRO DOTAZY A OBJEDNÁVKY

O nás

Společnost BOXED, s.r.o. je od roku 2005 dodavatelem komplexních řešení ICT na českém a slovenském trhu s významným postavením v dodávkách ICT do českého školství. Správnost a úspěšnost naší cesty je stvrzena získáním certifikátu kvality dle normy ISO 9001, udělením akreditace MŠMT jako vzdělávací instituci pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) i realizací řady projektů.

Slovo komplexní v našem podání ICT představuje soubor technologií a služeb zahrnující kvalitní výrobky, podporu pří výběru, implementaci, zaškolení, následnou podporu a servis.

 • Individuální přístup k zákazníkovi = Ptáme se na potřeby a přinášíme řešení

 • Aktivní přístup k inovacím = Hledáme, inspirujeme se, vylepšujeme

 • Jedinečný přístup k technologiím = Využíváme možnosti moderních technologií

 • Osobní přístup ke vzdělávání = Kompetentně, lidsky, s úsměvem, přímo ve škole

 • Optimální logistika a realizace = Při zachování vysoké kvality služeb optimalizujeme náklady

 • Kolegiální vztah k zaměstnancům = Jsme všichni na jedné lodi a jedeme stejným směrem

 • Promyšlená řešení projektů = Využití příležitosti pro rozvoj vzdělávání při respektování platných pravidel

„Každý den hledáme optimální řešení informačních a komunikačních technologií pro naše zákazníky. Dodávky, inovace a modernizace s využitím ICT nás baví.“
„Spokojenost našich zákazníků, je pro nás hnacím motorem pro další rozvoj. Předem vám děkujeme za zpětnou vazbu, vyjadřující váš pohled na naši společnost BOXED.“
Ing. Josef Dostál a Ing. Luděk Heinz