+420 800 880 990

BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA

SKOLY@BOXED.CZ

EMAIL PRO DOTAZY A OBJEDNÁVKY

SDÍLEJTE S NÁMI

Jsmevkurzu.cz
DVPP ITveSkole.cz o.p.s – Šablony společně a efektivně

Ve školství se mluví o kariérním řádu, inkluzi, o rozvoji klíčových kompetencí žáků pro uplatnění na trhu práce, o moderních metodách i o využití technologií. Kdo přemýšlí nad tím, jak má všechny tyto úkoly pedagog zvládnout? A jak se má vyrovnat s množstvím administrativních úkolů, které musí denně řešit? Mají učitelé odpovídající zázemí a motivaci pro svoji práci? Jeden evropský projekt střídá druhý. Ptá se někdo pedagogů, zda mají ještě čas na výuku?

Events

Jak ITveSkole.cz pomáhá úspěšným školám se vzděláváním?

Systém vzdělávání DVPP v naší organizaci je nejen cenově výhodný a dostupný, ale reflektuje vždy aktuální potřeby škol a pedagogů a přináší i inspirace a obsah jak získané vědomosti uplatnit v praxi.

Cena kurzů je nastavena tak, aby škole zbylo více než 50 % z prostředků šablon na vybavení i na další potřeby projektu.

Možnost spolupráce

Jste dodavatel ICT pro školy?

Jste společnost zajišťující DVPP?

pomáháte školám
s EU projekty?

Jste školní ict správce?

Neváhejte a kontaktujte nás.

+420 800 880 990

BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA

SKOLY@BOXED.CZ

EMAIL PRO DOTAZY A OBJEDNÁVKY

O nás

V naší společnosti ITveSkole.cz se řídíme heslem „Vzdělávání nás baví“. Máme tím na mysli nejenom vlastní lektorský tým, který přistupuje ke své práci profesionálně a s radostí, ale jsme spokojeni, pokud se stejným nadšením odcházejí z našich kurzů také pedagogové. Pracujeme s živými tématy, která se týkají profesních úkolů účastníků našich kurzů, a vše směřujeme k tomu, aby si kromě znalostí a dovedností absolventi z kurzů odnášeli i materiály, které budou moci bezprostředně využít pro svoji práci.

Společnost ITveSkole.cz, o.p.s. je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako vzdělávací instituce pro vzdělávání pedagogických pracovníků (č. j.: MSMT-48645/2013). Je aktivním členem Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR. Současná nabídka činí více než 150 akreditovaných kurzů v mnoha oblastech, od využívání ICT, přes využití inovativních pedagogických metod a dovedností ve výuce. Vyučujeme metodiku výuky přírodních věd, matematiky, čtenářské a informační gramotnosti, fnanční gramotnosti a inkluzivní vzdělávání. Aktivní jsme v oblasti projektového poradenství, pro školy připravujeme, se školami konzultujeme anebo sami realizujeme řadu projektů z oblasti vzdělávání. Našimi partnery jsou školy, školská zařízení obce, místní akční skupiny a další aktéři na poli vzdělávání.

„Mimoškolní vzdělání trvá celý život. Celý život se musíme vzdělávat.“ řekl kdysi ruský filosof, politik a novinář Anatolij Lunačarskij. V současné turbulentní době je toto sdělení více než aktuální a naše společnost se v rámci svých aktivit snaží svým klientům v tomto nelehkém úkolu pomáhat.
Vstupte společně s námi do světa ITveSkole.cz, o.p.s.
RNDr. Robert Gamba