+420 800 880 990

BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA

SKOLY@BOXED.CZ

EMAIL PRO DOTAZY A OBJEDNÁVKY

SDÍLEJTE S NÁMI

Jsmevkurzu.cz
DVPP ITveSkole.cz o.p.s – Šablony společně a efektivně

Ve školství se mluví o kariérním řádu, inkluzi, o rozvoji klíčových kompetencí žáků pro uplatnění na trhu práce, o moderních metodách i o využití technologií. Kdo přemýšlí nad tím, jak má všechny tyto úkoly pedagog zvládnout? A jak se má vyrovnat s množstvím administrativních úkolů, které musí denně řešit? Mají učitelé odpovídající zázemí a motivaci pro svoji práci? Jeden evropský projekt střídá druhý. Ptá se někdo pedagogů, zda mají ještě čas na výuku?

Jsmevkurzu.cz
Poskládejte si DVPP společně s ITveSkole.cz. V klidu, s úsměvem a maximalizací přínosu pro školu i pedagogy.

KVALITNÍ DVPP PRO ŠABLONY

 • Vzdělávání pro mateřské školy

 • Šablony: I/2.1, I/2.2, I/2.3, I/2.4, I/3.1, I/3.2

 • Vzdělávání pro základní školy

 • Šablony: II/2.1, II/2.2, II/2.8

 • Vzdělávání zaměřené na pomoc při přípravě výstupů šablon

 • Šablony: I/3.3, II/4.1, I/2.6, II/2.10, II/2.12, II/2.13, II/3.1, II/3.2

ŠABLONOVÁ AKTOVKA

 • Každý absolvent školení dostane kromě osvědčení Šablonovou aktovku

 • Metodiky k tématu školení

 • Výukové materiály

 • Výukové kartičky

 • Další praktické pomůcky pro pedagogickou práci

PRVOTŘÍDNÍ SERVIS

 • Vzdělávání přizpůsobíme škole na míru dle zvolených šablon a specifik školy.

 • Vzdělávání realizujeme přímo ve školách tak, aby nekolidovalo s organizací běžné výuky.

 • Přinášíme nový úhel pohledu a příklady dobré praxe.

 • Zaměřujeme se na praktičnost a využitelnost při výuce.

 • Pomůžeme s tvorbou a vykázáním výstupů šablon.

DVPP ITveSkole.cz, o.p.s. - cenová kalkulace

 • Dostupná cena DVPP - taková, aby škole zbyly prostředky na vybavení
 • Balíček pro absolventy DVPP obsahující metodiky, pomůcky, výukové materiály a kartičky
 • Školení přímo ve škole v termínu vyhovujícímu jejím požadavkům
 • Bezplatně přístupný portál DUMy.cz s výukovými materiály
 • Databáze e-knih vhodných pro školy
 • Databáze výukových aplikací s recenzemi
 • Inspirace pro pedagogy ve formě nápadníků
 • 980
  8h školení pro jednoho účastníka

  3 333
  16h školení pro jednoho účastníka

  6 666
  32h školení pro jednoho účastníka

  8 340
  40h školení pro jednoho účastníka

  Ceny včetně DPH

Jak ITveSkole.cz pomáhá úspěšným školám se vzděláváním?

Systém vzdělávání DVPP v naší organizaci je nejen cenově výhodný a dostupný, ale reflektuje vždy aktuální potřeby škol a pedagogů a přináší i inspirace a obsah jak získané vědomosti uplatnit v praxi.

Portfolio vzdělávání ITveSkole.cz, o.p.s. pro MŠ a ZŠ

DVPP ITveSkole.cz, o.p.s. - nabídka vzdělávání

 • Šablonová nabídka ITveSkole.cz pro MATEŘSKÉ ŠKOLY
 • I/2.1 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 40 hodin
 • I/2.2 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin
 • I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ Matematická gramotnost – DVPP v rozsahu 16 hodin
 • I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ Čtenářská gramotnost – DVPP v rozsahu 16 hodin
 • I/2.4 Specifka práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
 • I/3.1 Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ
 • I/3.2 Individualizace vzdělávání v MŠ
 • Šablonová nabídka ITveSkole.cz pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY
 • II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin
 • II/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin
 • II/2.8 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin
 • V rámci naši nabídky DVPP vám pomůžeme s přípravou výstupů šablon
 • I/3.3 a II/4.1 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ a ZŠ
 • I/2.6 a II/2.10 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ i ZŠ)
 • II/2.12 CLIL ve výuce na ZŠ
 • II/2.13 Nové metody ve výuce na ZŠ
 • II/3.1 Čtenářský klub pro žáky ZŠ
 • II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Přednosti DVPP od ITveSkole.cz, o.p.s.

Vzdělávání u ITveSkole.cz, o.p.s. přináší
 • Dostupná cena DVPP - taková, aby škole zbyly prostředky na vybavení
 • Balíček pro absolventy DVPP obsahující metodiky, pomůcky, výukové materiály a kartičky
 • Školení přímo ve škole v termínu vyhovujícímu jejím požadavkům
 • Bezplatně přístupný portál DUMy.cz s výukovými materiály
 • Databáze e-knih vhodných pro školy
 • Databáze výukových aplikací s recenzemi
 • Informační portál o novinkách v oblasti vzdělávání, technologiích a EU projektech
 • Inspirace pro pedagogy ve formě nápadníků

Možnost spolupráce

Jste dodavatel ICT pro školy?

Jste společnost zajišťující DVPP?

pomáháte školám
s EU projekty?

Jste školní ict správce?

Neváhejte a kontaktujte nás.

+420 800 880 990

BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA

SKOLY@BOXED.CZ

EMAIL PRO DOTAZY A OBJEDNÁVKY

O nás

V naší společnosti ITveSkole.cz se řídíme heslem „Vzdělávání nás baví“. Máme tím na mysli nejenom vlastní lektorský tým, který přistupuje ke své práci profesionálně a s radostí, ale jsme spokojeni, pokud se stejným nadšením odcházejí z našich kurzů také pedagogové. Pracujeme s živými tématy, která se týkají profesních úkolů účastníků našich kurzů, a vše směřujeme k tomu, aby si kromě znalostí a dovedností absolventi z kurzů odnášeli i materiály, které budou moci bezprostředně využít pro svoji práci.

Společnost ITveSkole.cz, o.p.s. je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako vzdělávací instituce pro vzdělávání pedagogických pracovníků (č. j.: MSMT-48645/2013). Je aktivním členem Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR. Současná nabídka činí více než 150 akreditovaných kurzů v mnoha oblastech, od využívání ICT, přes využití inovativních pedagogických metod a dovedností ve výuce. Vyučujeme metodiku výuky přírodních věd, matematiky, čtenářské a informační gramotnosti, fnanční gramotnosti a inkluzivní vzdělávání. Aktivní jsme v oblasti projektového poradenství, pro školy připravujeme, se školami konzultujeme anebo sami realizujeme řadu projektů z oblasti vzdělávání. Našimi partnery jsou školy, školská zařízení obce, místní akční skupiny a další aktéři na poli vzdělávání.

„Mimoškolní vzdělání trvá celý život. Celý život se musíme vzdělávat.“ řekl kdysi ruský filosof, politik a novinář Anatolij Lunačarskij. V současné turbulentní době je toto sdělení více než aktuální a naše společnost se v rámci svých aktivit snaží svým klientům v tomto nelehkém úkolu pomáhat.
Vstupte společně s námi do světa ITveSkole.cz, o.p.s.
RNDr. Robert Gamba