+420 800 880 990

BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA

SKOLY@BOXED.CZ

EMAIL PRO DOTAZY A OBJEDNÁVKY

SDÍLEJTE S NÁMI

Nástroj pro úspěšné zvládnutí projektu

Na každém projektu, i v projektu Šablony pro MŠ a ZŠ I, je nejdůležitější včas splnit a vykázat závazné výstupy, zajistit publicitu a zajistit archivaci do roku 31. 12. 2032. Šablony představují podporu škol formou projektů "zjednodušeného vykazování". Je tomu skutečně tak? Nebude potřeba vykazovat velké množství výstupů a materiálů? Jak zajistit dodržení termínů i to, aby se na nic důležitého nezapomnělo?

Online dostupné prostředí, které vám pomůže s realizací projektu.

NÁSTROJ NA ŘÍZENÍ PROJEKTU

 • Online dostupné prostředí pro spolupráci pedagogů, hlídá termíny a plnění výstupů dle školou zvolených šablon.

 • Nastavení adresářů dle zvolených šablon

 • Časová osa projektu s funkcí hlídání termínů MZ.

 • Nástroj pro tvorbu a ukládání zápisů z v rámci projetu realizovaných setkání mezi pedagogy, školami, rodiči.

 • Workflow pro elektronický oběh dokumentů.

 • Nástroje pro archivaci do 31.12.2032.

VZOROVÉ MATERIÁLY
A PŘÍKLADY VÝSTUPŮ

 • Obsahuje kvalitně předpřipravené výstupy projektů pro inspiraci při tvorbě výstupů

 • Vzory pracovních smluv a dohod o spolupráci

 • Vzory zápisů ze setkání

 • Vzory prezenčních listin

 • Materiály pro inspiraci vztahující se k šablonám CLIL, Nové metody a pro Čtenářský klub i pro Klub zábavné logiky

 • Materiály pro inspiraci vztahující se k šabloně Spolupráce s rodiči

INDIVIDUÁLNÍ
IMPLEMENTACE A PODPORA

 • Nastavení prostředí na míru potřebám školy, zaškolení.

 • "Sešit oprav" nebo „Schránku důvěry“

 • Mikrostránky pro jednotlivé předměty, třídy nebo kroužky

 • Školní galerie nebo úschovny dokumentů

 • Průzkumy a formuláře - hlasování, ankety, vyhodnocení výsledků

 • Nástroje online komunikace - uzavřená sociální síť

 • Nástroj pro připojení dlouhodobě nemocných žáků

Cenová kalkulace

 • Nástroj pro řízení projektu
 • Vzorové materiály a příklady výstupů
 • 5 990

  Celkem včetně DPH
 • Školení pedagogům
 • Individuální implementace a podpora
 • individuální cena

Pomáhá úspěšným školám


Podrobná specifikace řešení


Možnosti využití a financování v rámci projektů EU

Příklady využití Školní Nástěnky v rámci OP VVV Šablony MŠ a ZŠ I a IROP pro ZŠ a SŠ

Možnost spolupráce

Jste dodavatel ICT pro školy?

Jste společnost zajišťující DVPP?

pomáháte školám
s EU projekty?

Jste školní ict správce?

Neváhejte a kontaktujte nás.

+420 800 880 990

BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA

SKOLY@BOXED.CZ

EMAIL PRO DOTAZY A OBJEDNÁVKY

O nás

Společnost BOXED, s.r.o. je od roku 2005 dodavatelem komplexních řešení ICT na českém a slovenském trhu s významným postavením v dodávkách ICT do českého školství. Správnost a úspěšnost naší cesty je stvrzena získáním certifikátu kvality dle normy ISO 9001, udělením akreditace MŠMT jako vzdělávací instituci pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) i realizací řady projektů.

Slovo komplexní v našem podání ICT představuje soubor technologií a služeb zahrnující kvalitní výrobky, podporu pří výběru, implementaci, zaškolení, následnou podporu a servis.

 • Individuální přístup k zákazníkovi = Ptáme se na potřeby a přinášíme řešení

 • Aktivní přístup k inovacím = Hledáme, inspirujeme se, vylepšujeme

 • Jedinečný přístup k technologiím = Využíváme možnosti moderních technologií

 • Osobní přístup ke vzdělávání = Kompetentně, lidsky, s úsměvem, přímo ve škole

 • Optimální logistika a realizace = Při zachování vysoké kvality služeb optimalizujeme náklady

 • Kolegiální vztah k zaměstnancům = Jsme všichni na jedné lodi a jedeme stejným směrem

 • Promyšlená řešení projektů = Využití příležitosti pro rozvoj vzdělávání při respektování platných pravidel

„Každý den hledáme optimální řešení informačních a komunikačních technologií pro naše zákazníky. Dodávky, inovace a modernizace s využitím ICT nás baví.“
„Spokojenost našich zákazníků, je pro nás hnacím motorem pro další rozvoj. Předem vám děkujeme za zpětnou vazbu, vyjadřující váš pohled na naši společnost BOXED.“
Ing. Josef Dostál a Ing. Luděk Heinz