Služby


Kluby ITveSkole.cz (1webinář v rozsahu 90 min.)

  0

1,000.00 Kč1000.0CZK

Kluby pro žáky - Šablony

  0

16,000.00 Kč16000.0CZK

Odborně tematické setkání s rodiči - 2h, online

  0

3,800.00 Kč3800.0CZK

Lektor pro „distanční“ plnění výstupů

  0

5,000.00 Kč5000.0CZK

Technické zajištění „virtuální“ konference

  0

15,000.00 Kč15000.0CZK

Zajištění virtuální konference v MS Teams

  0

10,000.00 Kč10000.0CZK

Balíček služeb v rámci projektové podpory školám - zpracování Závěrečné zprávy o realizaci – ŠABLONY III OP VVV

  0

6,050.00 Kč6050.0CZK

Balíček služeb v rámci projektové podpory školám - zpracování Závěrečné zprávy o realizaci - ŠABLONY II OP VVV

  0

6,050.00 Kč6050.0CZK

Balíček služeb v rámci projektové podpory školám - zpracování Zpráv o realizaci - ŠABLONY III OP VVV

  0

6,050.00 Kč6050.0CZK

Balíček služeb v rámci projektové podpory školám - zpracování Zpráv o realizaci - ŠABLONY OP VVV II

  0

6,050.00 Kč6050.0CZK

Školení na práci s interaktivní technikou

  0

8,990.00 Kč8990.0CZK

Základní školení produktu a software 3Board

  0

9,990.00 Kč9990.0CZK

Základní školení produktu a software 3Box

  0

7,990.00 Kč7990.0CZK

Základní školení produktu a software 3Panel

  0

9,990.00 Kč9990.0CZK

Základní školení produktu a software iTriangle

  0

9,990.00 Kč9990.0CZK

Balíček služeb v rámci projektové podpory školám - podání žádosti Šablony III

  0

6,050.00 Kč6050.0CZK

Prodej
Bundle
Kluby ITveSkole.cz (1webinář v rozsahu 90 min.)
- On-line setkání odkudkoliv za použití internetu a mobilního zařízení
- Pro skupinu min. 6 žáků
- Výběr z atraktivních témat
- Vykazatelné v rámci Šablon II a III

Cena zahrnuje přípravu a realizaci ve spolupráci s vedoucím klubu, funkční prostředí a pomoc s vyplněním výstupů pro MŠMT.
1,000.00 Kč1000.0CZK
Prodej
Bundle
Kluby pro žáky - Šablony
Realizace 16 on-line setkání pro žáky ZŠ nebo ŠD v oblastech a) čtenářský klub b) klub zábavné logiky a deskových her; d) badatelský klub; f) klub ICT dle šablony "Klub pro žáky ZŠ"
16,000.00 Kč16000.0CZK
Prodej
Bundle
Odborně tematické setkání s rodiči - 2h, online
On-line setkání s rodiči vykazatelné v rámci Šablon II a III.
3,800.00 Kč3800.0CZK
Prodej
Bundle
Lektor pro „distanční“ plnění výstupů
Zajištění webináře v délce 90 minut. Příklady témat:

- Smysluplné trávení času dětí v „covid“ době
- Nastavení bezpečné domácí IT a bezpečného chování na internetu
- Spolupráce v Microsoft Teams pro ředitele a leadery
- Spolupráce a akce pro rodiče v Microsoft Teams
- Podpora inkluzivního vzdělávání v Microsoft Teams
- On-line zdroje a inspirace

V ceně: Příprava lektora, realizace webináře, reflexe a zpětná vazba


5,000.00 Kč5000.0CZK
Prodej
Bundle
Technické zajištění „virtuální“ konference
Zapůjčení a instalace techniky pro technické zajištění jednodenní konference. V ceně:

- Zelená „klíčovací“ stěna
- Osvětlení
- Kvalitní širokoúhlá HD kamera
- Bezdrátový mikrofon
- Interaktivní 65“ panel
- PC s Windows 10 a Office 365
- Podpora technika v délce 5 hodin
- Doprava 100 km pro dopravu technika

15,000.00 Kč15000.0CZK
Prodej
Bundle
Zajištění virtuální konference v MS Teams
Pronájem nastavení prostředí Microsoft Teams pro jednodenní konferenci. V ceně:

- Nastavení prostředí na míru projektu
- Zajištění přístupů pro RT a pro CS
- Zaškolení a podpora lektorům a RT
- Zřízení konferenčních místností
- Zajištění „pozadí“ s publicitou
- Záznam konference
- Příprava dotazníků pro reflexi a evaluaci

10,000.00 Kč10000.0CZK
Prodej
Bundle
Balíček služeb v rámci projektové podpory školám - zpracování Závěrečné zprávy o realizaci – ŠABLONY III OP VVV
Obsah balíčku:
• Vytvoření a editace Závěrečné zprávy o realizaci projetu (ZZOR)
• Vyplnění (zpracování) a kompletace ZZOR v MS2014+
• Kontrola výstupů dokončených aktivit (šablon) dokládaných v ZZOR
• Kontrola splnění všech aktivit zvolených v projektu
• Kontrola indikátorů projektu
• Kontrola podpořených osob - splnění bagatelní podpory, ukončení karet účastníků
• Předložení závěrečné zprávy o realizaci projektu
• Vypořádání připomínek ZZOR od poskytovatele dotace
• Návrh archivace originálů dokumentů projektu
6,050.00 Kč6050.0CZK
Prodej
Bundle
Balíček služeb v rámci projektové podpory školám - zpracování Závěrečné zprávy o realizaci - ŠABLONY II OP VVV
Obsah balíčku:
• Vytvoření a editace Závěrečné zprávy o realizaci projetu (ZZOR)
• Vyplnění (zpracování) a kompletace ZZOR v MS2014+
• Kontrola výstupů dokončených aktivit (šablon) dokládaných v ZZOR
• Kontrola splnění všech aktivit zvolených v projektu
• Kontrola indikátorů projektu
• Kontrola podpořených osob - splnění bagatelní podpory, ukončení karet účastníků
• Předložení závěrečné zprávy o realizaci projektu
• Vypořádání připomínek ZZOR od poskytovatele dotace
• Návrh archivace originálů dokumentů projektu
6,050.00 Kč6050.0CZK
Prodej
Bundle
Balíček služeb v rámci projektové podpory školám - zpracování Zpráv o realizaci - ŠABLONY III OP VVV
Obsah balíčku:
• Vytvoření a editace Zprávy o realizaci projetu (ZOR)
• Vyplnění (zpracování) ZOR v MS2014+
• Kontrola výstupů dokončených aktivit (šablon) dokládaných v ZOR
• Kompletace ZOR v systému MS2014+
• Zpracování podkladu k druhé zálohové žádosti o platbu (zbývajících 40% dotace)
• Předložení žádosti - finalizace žádosti doplněné o elektronické podpisy a odeslání
• Vypořádání připomínek ZOR od poskytovatele dotace
• Návrh archivace originálů dokumentů pro případnou kontrolu na místě
6,050.00 Kč6050.0CZK
Prodej
Bundle
Balíček služeb v rámci projektové podpory školám - zpracování Zpráv o realizaci - ŠABLONY OP VVV II
Obsah balíčku:
• Vytvoření a editace Zprávy o realizaci projetu (ZOR)
• Vyplnění (zpracování) ZOR v MS2014+
• Kontrola výstupů dokončených aktivit (šablon) dokládaných v ZOR
• Kompletace ZOR v systému MS2014+
• Zpracování podkladu k druhé zálohové žádosti o platbu (zbývajících 40% dotace)
• Předložení žádosti - finalizace žádosti doplněné o elektronické podpisy a odeslání
• Vypořádání připomínek ZOR od poskytovatele dotace
• Návrh archivace originálů dokumentů pro případnou kontrolu na místě

6,050.00 Kč6050.0CZK
Prodej
Bundle
Školení na práci s interaktivní technikou
Základní školení produktu a software 3BOX
Školení pro pedagogy realizované přímo ve škole.
Školení je provázáno s konkrétními tématy dle RVP PV nebo RVP ZV.
Podrobné seznámení s interaktivním řešením 3Box. Představení možností, které nabízí při výuce a to jak v režimu "Interaktivní koberec", "Interaktivní stůl" a "Interaktivní stěna".
Seznámení s ovládáním projektoru Epson a s dodávaným příslušenstvím.
Představení předinstalovaných výukových aplikacích a pracovních materiálů pro MŠ a ZŠ a možnosti využití software Smart Notebook.
Délka školení 2-4 hodiny dle potřeby školy.
8,990.00 Kč8990.0CZK
Prodej
Bundle
Základní školení produktu a software 3Board
Školení pro pedagogy realizované přímo ve škole. Návštěva odborníka z praxe ve škole, který bude pedagogům k dispozici pro předání inspirace a zkušeností s využitím moderních pomůcek. Pedagogové budou metodicky vyškoleni, jak využít dodané vybavení, výukové aplikace a materiály při vzdělávání žáků. Délka školení 2-4 hodiny dle potřeby školy.
9,990.00 Kč9990.0CZK
Prodej
Bundle
Základní školení produktu a software 3Box
Základní školení produktu a software 3BOX
Školení pro pedagogy realizované přímo ve škole.
Školení je provázáno s konkrétními tématy dle RVP PV nebo RVP ZV.
Podrobné seznámení s interaktivním řešením 3Box. Představení možností, které nabízí při výuce a to jak v režimu "Interaktivní koberec", "Interaktivní stůl" a "Interaktivní stěna".
Seznámení s ovládáním projektoru Epson a s dodávaným příslušenstvím.
Představení předinstalovaných výukových aplikacích a pracovních materiálů pro MŠ a ZŠ a možnosti využití software Smart Notebook.
Délka školení 2-4 hodiny dle potřeby školy.
7,990.00 Kč7990.0CZK
Prodej
Bundle
Základní školení produktu a software 3Panel
Školení pro pedagogy realizované přímo ve škole.
Školení je provázáno s konkrétními tématy dle RVP PV nebo RVP ZV.
Podrobné seznámení s interaktivním řešením 3Panel. Představení možností, které nabízí při výuce a to jak v režimu "Interaktivní obrazovka", "Interaktivní kreslící panel" a "Interaktivní stůl".
Seznámení s ovládáním interaktivní obrazovky BenQ a s dodávaným příslušenstvím.
Představení předinstalovaných výukových aplikacích a pracovních materiálů pro MŠ a ZŠ.
V základních školách představení možností, které přináší více než 30 000 výukových objektů, ke kterým škola získá zakoupením 3Panelu přístup.
Délka školení 2-4 hodiny dle potřeby školy.
9,990.00 Kč9990.0CZK
Prodej
Bundle
Základní školení produktu a software iTriangle
Školení pro pedagogy realizované přímo ve škole.
Školení je provázáno s konkrétními tématy dle RVP PV nebo RVP ZV.
Podrobné seznámení s interaktivním řešením 3Panel. Představení možností, které nabízí při výuce a to jak v režimu "Interaktivní obrazovka", "Interaktivní kreslící panel" a "Interaktivní stůl".
Seznámení s ovládáním interaktivní obrazovky BenQ a s dodávaným příslušenstvím.
Představení předinstalovaných výukových aplikacích a pracovních materiálů pro MŠ a ZŠ.
V základních školách představení možností, které přináší více než 30 000 výukových objektů na portále Fred.cz, ke kterým škola získá zakoupením 3Panelu přístup.
Délka školení 2-4 hodiny dle potřeby školy.
9,990.00 Kč9990.0CZK
Prodej
Bundle
Balíček služeb v rámci projektové podpory školám - podání žádosti Šablony III
Garantovaná projektová podpora pro „Výzvu OP VVV ŠABLONY III“ v rozsahu:

• Příprava monitorovacího systému MS2014+ – nastavení systému MS2014+ - test kompatibility počítače, instalace potřebných aplikací, depeše
• Konzultace a kontrola dotazníkového šetření – vysvětlení jednotlivých otázek, konzultace odpovědí, kontrola souladu s prioritami školy
• Elektronický podpis – podpora při zřízení, instalaci a zprovoznění
• Odborná konzultace před podáním projektové žádosti – konzultace a harmonizace volby aktivit projektu, volba povinné aktivity z dotazníkového šetření, pomoc s přípravou povinných dokumentů projektu
• Podání projektové žádosti na MŠMT – finalizace a podání projektové žádosti prostřednictvím systému MS2014+, vypořádání případných doplnění žádosti projektu.
• Pomoc v průběhu realizace projektu – 3 hodiny konzultací spočívající v informačním servisu, vysvětlení významu přijatých depeší z MS2014+, podání kvalifikovaných dotazů na ministerstvo školství, informační servis a podpora
související s přípravou zpráv o realizaci projektu (ZoR).
• Zpracování ZoR – v případě využití některého z Balíčků ITveSkole.cz pro Šablony III je v ceně podpora při zdokumentování aktivit přímo ve škole a kompletní příprava ZoR.
• Návrh archivace originálů dokumentů pro případnou kontrolu na místě
• Informační servis – informační servis týkající se projektů zjednodušeného vykazování (šablony) i dalších dotačních programů dostupných pro školy (OP VVV, IROP, OPPPR, OP Zaměstnanost a další)
6,050.00 Kč6050.0CZK