Odborně tematické setkání s rodiči

Odborně tematické setkání s rodiči


Odborně tematické setkání s rodiči: Veďme děti k bezpečnému chování na internetu

    0

26,868.00 Kč26868.0CZK

Odborně tematické setkání s rodiči: Podporujeme polytechnické vzdělávání

    0

26,868.00 Kč26868.0CZK

Odborně tematické setkání s rodiči: Prezentujeme výrobky žáků

    0

26,868.00 Kč26868.0CZK

Odborně tematické setkání s rodiči: Připravme se na distanční výuku

    0

26,868.00 Kč26868.0CZK

Odborně tematické setkání s rodiči: Doporučujeme vhodné aplikace

    0

26,868.00 Kč26868.0CZK

Prodej
Bundle
Odborně tematické setkání s rodiči: Veďme děti k bezpečnému chování na internetu
Veďme děti k bezpečnému chování na internetu Aneb: Obezřetnost na místě. Kurz je určen pro min. pro 8 rodičů. Hodinová dotace: 2 skupiny / 6× 60 min.
26,868.00 Kč26868.0CZK
Prodej
Bundle
Odborně tematické setkání s rodiči: Podporujeme polytechnické vzdělávání
Podporujeme polytechnické vzdělávání Aneb: Kdo si hraje, nezlobí. Kurz je určen pro min. pro 8 rodičů. Hodinová dotace: 2 skupiny / 6× 60 min.
26,868.00 Kč26868.0CZK
Prodej
Bundle
Odborně tematické setkání s rodiči: Prezentujeme výrobky žáků
Prezentujeme výrobky žáků Aneb: Mami, tati, babi, dědo přijď se podívat, co jsem vytvořil/a. Kurz je určen pro min. pro 8 rodičů. Hodinová dotace: 2 skupiny / 6× 60 min.
26,868.00 Kč26868.0CZK
Prodej
Bundle
Odborně tematické setkání s rodiči: Připravme se na distanční výuku
Připravme se na distanční výuku Aneb: Rodič je při distančním vzdělávání partnerem. Kurz je určen pro min. pro 8 rodičů. Hodinová dotace: 2 skupiny / 6× 60 min.
26,868.00 Kč26868.0CZK
Prodej
Bundle
Odborně tematické setkání s rodiči: Doporučujeme vhodné aplikace
Doporučujeme vhodné aplikace Aneb: Když aplikace vzdělává. Kurz je určen pro min. pro 8 rodičů. Hodinová dotace: 2 skupiny / 6× 60 min.
26,868.00 Kč26868.0CZK