Mateřské školy

Mateřské školy


Čtenářská pregramotnost

  0

3,333.00 Kč3333.0CZK

Individualizace vzdělávání v MŠ

  0

8,340.00 Kč8340.0CZK

Matematická pregramotnost

  0

3,333.00 Kč3333.0CZK

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ

  0

3,333.00 Kč3333.0CZK

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ

  0

8,340.00 Kč8340.0CZK

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

  0

5,090.00 Kč5090.0CZK

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - Inkluze

  0

3,333.00 Kč3333.0CZK

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ: matematická pregramotnost II

  0

1,650.00 Kč1650.0CZK

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ: čtenářská pregramotnost II

  0

1,650.00 Kč1650.0CZK

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ: matematická pregramotnost I

  0

1,650.00 Kč1650.0CZK

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ: čtenářská pregramotnost I

  0

1,650.00 Kč1650.0CZK

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ: osobnostně sociální rozvoj MŠ I

  0

1,650.00 Kč1650.0CZK

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ: osobnostně sociální rozvoj MŠ II

  0

1,650.00 Kč1650.0CZK

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ: polytechnické vzdělávání I

  0

1,650.00 Kč1650.0CZK

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ: polytechnické vzdělávání II

  0

1,650.00 Kč1650.0CZK

Prodej
Bundle
Čtenářská pregramotnost
16 hodinový prezenční kurz
3,333.00 Kč3333.0CZK
Prodej
Bundle
Individualizace vzdělávání v MŠ
40 hodinový prezenční kurz
8,340.00 Kč8340.0CZK
Prodej
Bundle
Matematická pregramotnost
16 hodinový prezenční kurz
3,333.00 Kč3333.0CZK
Prodej
Bundle
Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ
16 hodinový prezenční kurz
3,333.00 Kč3333.0CZK
Prodej
Bundle
Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ
40 hodinový prezenční kurz
8,340.00 Kč8340.0CZK
Prodej
Bundle
Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
24 hodinový prezenční kurz
5,090.00 Kč5090.0CZK
Prodej
Bundle
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - Inkluze
16 hodinový prezenční kurz
3,333.00 Kč3333.0CZK
Prodej
Bundle
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ: matematická pregramotnost II
8 hodinový prezenční kurz
1,650.00 Kč1650.0CZK
Prodej
Bundle
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ: čtenářská pregramotnost II
8 hodinový prezenční kurz
1,650.00 Kč1650.0CZK
Prodej
Bundle
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ: matematická pregramotnost I
8 hodinový prezenční kurz
1,650.00 Kč1650.0CZK
Prodej
Bundle
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ: čtenářská pregramotnost I
8 hodinový prezenční kurz
1,650.00 Kč1650.0CZK
Prodej
Bundle
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ: osobnostně sociální rozvoj MŠ I
8 hodinový prezenční kurz
1,650.00 Kč1650.0CZK
Prodej
Bundle
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ: osobnostně sociální rozvoj MŠ II
8 hodinový prezenční kurz
1,650.00 Kč1650.0CZK
Prodej
Bundle
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ: polytechnické vzdělávání I
8 hodinový prezenční kurz
1,650.00 Kč1650.0CZK
Prodej
Bundle
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ: polytechnické vzdělávání II
8 hodinový prezenční kurz
1,650.00 Kč1650.0CZK