Čtenářská gramotnost na základní škole

Čtenářská gramotnost na základní škole  Čtenářská gramotnost na základní škole

Čtenářská gramotnost na základní škole

    0

0 hodnocení | Přidej hodnocení

6,666.00 Kč6,666.00 Kč6666.0CZK

6,666.00 Kč

Ceny jsou včetně DPH a PHE.

32 hodinový prezenční kurz

Vlož do košíkuPožádat o nabídku

Pro informace volejte 800 880 990.

Podrobné informace o kurzu

Cílem kurzu je seznámení s obecnou problematikou čtenářské gramotnosti, pochopením a aktivním zapojení metody E.U.R. do procesu vzdělávání, získání všeobecného přehledu o možnostech knižního trhu a možné inspirace, náměty na zapojení digitálních technologií pro podporu oblasti čtenářské gramotnosti, metody a možnosti prohlubující vztah ke knize a čtenářářství.


Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:
32 hodinový kurz je určen pro pedagogy základních škol. Jeho cílem je seznámení s obecnou problematikou čtenářské gramotnosti, pochopením a aktivním zapojení metody E.U.R. do procesu vzdělávání, získání všeobecného přehledu o možnostech knižního trhu a možné inspirace, náměty na zapojení digitálních technologií pro podporu oblasti čtenářské gramotnosti, metody a možnosti prohlubující vztah ke knize a čten§5ářství. Účastníci také budou mít možnost prakticky vyzkoušet všechny vyjmenované metody v praxi a předat si vzájemně své poznatky. První a druhý seminář (4 +4 hodiny) bude zaměřen na vysvětlení pojmů a celkové situace v čtenářské gramotnosti. Účastníci si předají své dosavadní zkušenosti s touto oblastí u sebe, svých dětí (žáků). Volnou diskuzí se pokusíme zamyslet nad příčinou tohoto výstupu. Představíme si vhodné knižní tituly pro účely vzdělávání i motivace k další četbě. Pokusíme si ukázat možnosti, jak vhodně do podpory čtenářské gramotnosti zapojit rodiče a jak pracovat s příběhem (pohádkou, příběhem). Následně se seznámíme s principy metody E.U.R., kterou si podrobně vyzkoušíme propojit s praxí.
Účastníci budou mít možnost na praktických ukázkách doporučené metody využít.

Třetí a čtvrtý seminář (4 + 4hodiny) bude navazovat na metodu E.U.R. a dále bude rozvíjet jednotlivé části této metody podpůrnými aktivizačními metodami ve výuce. Účastníci se dozvědí jak správně motivovat žáky k učení, představíme si různé metody a hry typu: Brainstorming, Sněhová koule, Bzučící skupiny, Hraní rolí, Kolečka, Kolotoč, Návštěvníci, Diskuze, Případová studie, Akvárium, Myšlenková mapa a mnoho dalších. V rámci semináře si vybranou metodu budou moci vyzkoušet při skupinové práci. Každý účastník získá elektronickou „banku nápadů“, zpracovanou do podoby kartiček. Kartičky si tak bude moci vytisknout, zalaminovat a používat v běžné praxi. Pro 1.2 třídu vzdělávání bude tato část věnována zejména propojení čteného textu s oblastí artefiletiky, technikám správného převyprávění příběhu, dramatizace a podobně – vše bude řešeno převážně interaktivní formou, kde si budou moci účastníci kurzu vyzkoušet jednotlivé metody přímo během seminářů. Cílem těchto metod je rozvíjení všech důležitých percepčních a poznávacích funkcí pro čtení, psaní a čtenářství v kontextu emočního a sociálního rozvoje. Učitelé získají zajímavé,
inspirativní podklady pro svou praxi.

Pátý a šestý seminář (4 + 4 hodiny) je připraven na správnou přípravu na hodinu, kde bude třeba vyhledávat a připravovat pro žáky vhodné a dostupné texty a s tím související aktivity. Učitelé si vytvoří plány minimálně pěti vyučovacích hodin, v které budou aplikovány výše uvedené metody. Každý účastník si vytvoří minutový scénář, který představí ostatním účastníkům a zároveň jej
následně odzkouší v samotné praxi. Zároveň si představíme nové možnosti čtenářských deníků (v elektronické podobě). Naučíme se
s tímto prostředím pracovat a vzájemně jej sdílet. Pro první stupeň představíme prostředí elektronické nástěnky, kde budou moci předávat informace a inspirace k četbě rodičům. Zároveň je naučíme takové prostředí vytvořit a poradíme jak namotivovat rodiče k spolupráci.

Sedmý a osmý závěrečný seminář (4 + 4 hodiny) bude sloužit zejména k shrnutí získaných informací a zpětné vazby účastníků z aplikace jednotlivých metod ve vyučovací hodině. V sedmém semináři si navíc představíme možnosti literární dílny - kde oblast čtenářskou volně propojujeme s oblastí psanou – může se jednat o první literární pokusy, vyjádření pocitů či rozvoj fantazie a aplikaci získaných informací. Na setkání si předáme nejen poznatky, ale také inspiraci pro aktivní práci v
těchto dílnách.

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout učitelům základních škol dostatek prostředků pro rozvoj a podporu čtenářských i prezentačních dovedností.


Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu v délce 32 hodin akreditovaného v systému DVPP s náležitostmi pro vykázání výstupu v rámci šablony II/2.2 Vzdělávání pedagogickým pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 hodin, varianta a. Čtenářská gramotnost

Náš lektorský tým

Related Events to Product

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.