Práce s textem, aneb jak správně vést žáky k prezentačním dovednostem

Práce s textem, aneb jak správně vést žáky k prezentačním dovednostem Práce s textem, aneb jak správně vést žáky k prezentačním dovednostem

Práce s textem, aneb jak správně vést žáky k prezentačním dovednostem

    0

0 hodnocení | Přidej hodnocení

3,333.00 Kč3,333.00 Kč3333.0CZK

3,333.00 Kč

Ceny jsou včetně DPH a PHE.

16 hodinový prezenční kurz

Vlož do košíkuPožádat o nabídku

Pro informace volejte 800 880 990.

Podrobné informace o kurzu

Prezentační dovednosti rozšiřují dle metody E.U.R o reflexní část práci s textem. Kurz si dává za cíl správné prezentování výstupů z četby a to nejen knih, ale i běžných odborných textů. V rámci kurzu se účastníci dozvědí o potřebnosti zavádět prezentační dovednosti do výuky.

První 2 semináře (4 + 4 hodiny) budou zaměřeny na správnou prezentaci výkladu samotných učitelů, neboť nejlepším příkladem pro žáky je právě sám učitel. Seminář bude zahrnovat základní pravidla komunikace, prezentace, praktická logopedická cvičení a jazykové dovednosti. Podrobně se budeme zabývat i postojem při prezentaci, řečí těla a mimiky. Zdůrazníme i důležitost vhodného oblékání a celkové vizáže. Představíme si různé typy prezentací a rozebereme vhodnost jednotlivých metod do výuky. Tyto základní pravidla poté budeme aplikovat na práci s digitálními materiály, kdy je známou praxí pouze číst připravené prezentace. V návaznosti na toto téma zopakujeme i práci s tvorbou takovýchto materiálů, aby pro žáky byly dostatečně podnětné a zároveň přehledné. Tato část kurzu bude vedena s ohledem na stupeň vzdělávání jednotlivých pedagogů. Celý kurz bude veden interaktivně, účastníci si sami na začátku setkání vyhodnotí problémové situace z běžné praxe, vyzkouší jednotlivé modelové situace a příklady. Zároveň si při skupinové práci zpracují materiál na vlastní téma a vyzkouší si získané dovednosti v praxi.

Třetí seminář (4 hodiny) se bude věnovat potřebnosti správné komunikace u žáků. Pomocí brainstormingu si vyjmenujeme situace a možnosti, jakými můžeme komunikaci a prezenční dovednosti žáků podporovat, zaměříme se na jazykové dovednosti a možnosti aktivních metod pro podporu těchto dovedností u samotných žáků. Rozebereme jednotlivé osobnostní rysy a pokusíme se k nim podpůrné metody přiřadit tak, aby bylo možné individuálně rozvíjet každého žáka. Poradíme také možnosti jak zbavit dítě ostychu a správně jej namotivovat k úspěšnému prezenčnímu výkonu. Součástí cvičení bude i správné kladení kreativních otázek, podporujících kritické myšlení žáků. Pomocí výměny rolí (z pohledu žáka)si vyzkoušíme konkrétní výstupy v praxi. Dle zadaného úkolu budou mít účastníci za úkol vytvořit a prezentovat referát tak, aby splňoval výše uvedené praktiky. Pomocí feedbacku si vyhodnotíme jednotlivé prezentace a dohledáme přínosné hodnoty. Účastníci získají podklady na vypracování učebního plánu se zařazením prezenčních technik, který bude sloužit k části zpětné vazby, jež bude součástí posledního semináře.

Čtvrtý seminář (4 hodiny) bude organizován s časovým odstupem tak, aby učitelé měli možnost uplatnit získané informace a dovednosti v praxi. Forma bude více vedena jako workshop, na kterém si představíme jednotlivé konkrétní situace a posoudíme posun žáků v těchto dovednostech. Důležitá zde bude také výměna zkušeností jednotlivých pedagogů a řešení otázek a odpovědí s lektory formou
diskuse.

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout učitelům na základních škol dostatek prostředků pro rozvoj a podporu prezentačních dovedností žáků a tím podpořit rozvoj jejich čtenářských kompetencí.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu v délce 16 hodin akreditovaného v systému DVPP s náležitostmi pro vykázání výstupu v rámci šablony II/2.1 Vzdělávání pedagogickým pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin, varianta a. Čtenářská gramotnost

Náš lektorský tým

Related Events to Product

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.