Cizí jazyky pro 1. stupeň ZŠ I

Cizí jazyky pro 1. stupeň ZŠ I

  1 200,00 Kč 1 200,00 Kč 1200.0 CZK

  1 200,00 Kč

  Možnost není k dispozici

  Tato kombinace neexistuje.

  Přidat do košíku Požádat o nabídku

  Pro informace volejte 800 880 990.


  8 hodinový prezenční kurz


  Podrobné informace o kurzu

  Kurz je zaměřen na poslechové a mluvní aktivity, rozvoj slovního projevu dětí. Cílem vzdělávacího programu je seznámit učitele s aktivitami, určenými žákům různé úrovně v jedné vyučovací hodině. Nabídka je maximálně vhodná pro výuku tam, kde učitel pracuje intenzivně se skupinami dětí a vrací se po čase v rámci recyklace poznatků k dříve naučenému učivu s novým úkolem.
  Základní výukové dovednosti - poslech a aktivní komunikace se dají použít v hodinách také ve skupině různého věku i úrovně dětí (málotřídní školy).

  Cílem vzdělávacího programu je podpořit profesní růst učitelů cizího jazyka 1. stupně a je s aktivitami, které jsou nezbytné pro výuku a procvičení správné výslovnosti.
  Učitelé se seznámí s technikami, jak žákům přijatelně vysvětlit tvoření hlásek, jejich opakování a procvičování, jak dětem přiblížit odlišnou intonací slov a vět, význam střídání silných a slabých slabik a jejich bezpečné rozlišení, tedy jak naučit děti používat správné techniky výslovnosti přirozeně a automaticky, bez velkého vědomého úsilí. Pomůcky a techniky, představené na kurzu, byly lektorkou vytvořeny tak, aby vyhovovaly věkové kategorii žáků prvního stupně, stejně jako jejich vývojovému stupni.
  Účastníci se na základě vyzkoušených aktivit naučí projektovat své vlastní aktivity cíleně podle potřeby konkrétních žáků.

  Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu DVPP v rozsahu 8 hodin pro vykázání výstupu v rámci šablony:
  2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - cizí jazky
  2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin - cizí jazky
  2.VI/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ – DVPP v rozsahu 8 hodin - cizí jazky
  2.VII/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ v rozsahu 8 hodin - cizí jazky