Cizí jazyky pro 1. stupeň ZŠ II

Cizí jazyky pro 1. stupeň ZŠ II

  1 200,00 Kč 1 200,00 Kč 1200.0 CZK

  1 200,00 Kč

  Možnost není k dispozici

  Tato kombinace neexistuje.

  Přidat do košíku Požádat o nabídku

  Pro informace volejte 800 880 990.


  8 hodinový prezenční kurz


  Podrobné informace o kurzu

  Cílem semináře je seznámit učitele s aktivitami, určenými žákům různé úrovně v jedné vyučovací hodině. Nabídka je maximálně vhodná pro výuku tam, kde učitel pracuje intenzivně se skupinami dětí a vrací se po čase v rámci recyklace poznatků k dříve naučenému učivu s novým úkolem. Učitelé se seznámí s mnoha metodami, jak zorganizovat výuku, jak připravit materiály tak, aby děti pracovaly na stejném tématu aktivitami přiměřenými jejich věku i úrovni, naučí se samostatně připravovat tematické hodiny a odnesou si z kurzu náměty na pracovní listy, které mohou ihned používat ve svých třídách.

  Cílem vzdělávacího programu je podpořit profesní růst učitelů cizího jazyka 1. stupně a je s aktivitami, které jsou nezbytné pro výuku a procvičení správné výslovnosti.
  Učitelé se seznámí s technikami, jak žákům přijatelně vysvětlit tvoření hlásek, jejich opakování a procvičování, jak dětem přiblížit odlišnou anglickou intonací slov a vět, význam střídání silných a slabých slabik a jejich bezpečné rozlišení, tedy jak naučit děti používat správné techniky výslovnosti přirozeně a automaticky, bez velkého vědomého úsilí. Pomůcky a techniky, představené na kurzu, byly lektorkou vytvořeny tak, aby vyhovovaly věkové kategorii žáků prvního stupně, stejně jako jejich vývojovému stupni. Účastníci se na základě vyzkoušených aktivit naučí projektovat své vlastní aktivity cíleně podle potřeby konkrétních žáků.

  Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu DVPP v rozsahu 8 hodin pro vykázání výstupu v rámci šablony:
  2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - cizí jazky
  2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin - cizí jazky
  2.VI/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ – DVPP v rozsahu 8 hodin - cizí jazky
  2.VII/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ v rozsahu 8 hodin - cizí jazky