+ 420 222 268 500 skoly@boxed.cz
Sledujte nás

ITveSkole.cz, o.p.s.


O nás

Jsme obecně prospěšná společnost akreditovaná MŠMT. Již 10 let předáváme svoje zkušenosti z oblastí nejen IT pedagogům po celé ČR. Sami se vzděláváme, realizujeme řadu projektů, tvoříme metodiky a v posledních letech pracujeme také s dětmi. Naše práce nás baví a to je jeden z impulzů, proč pro vás budujeme vzdělávací centrum Otevřený mlýn.

Jsme tady pro vás

Naše portofólio služeb je široké, snažíme se na věc dívat komplexně od A do Z. Rádi s vámi prodiskutujeme návrh řešení vašich potřeb, společně podáme projektovou žádost, implementujeme moderní pomůcky, zrealizujeme školení či aktivity pro děti, vykážeme potřebné výstupy.

Otevřený mlýn Kačice

Otevřený mlýn & Klub OPEN


O nás

Otevřený Mlýn v Kačici nabízí prostor pro poznání i zábavu. O letních prázdninách pořádá příměstské tábory a v průběhu školního roku zájmové kroužky na pestrá témata. K některým kroužkům je možné domluvit dopravu od vybraných ZŠ v okolí přímo do Kačice. V prostorách Otevřeného Mlýna probíhají tematicky zaměřené projektové dny pro základní i mateřské školy často za využití IT pomůcek. 

Jsme tady pro vás

V areálu Otevřeného Mlýna se nachází tzn. ostrovní učebna jako ukázkový příklad pro děti, jak čelit globálním výzvám. Díky fotovoltaickým panelům, malé větrné elektrárně, zádrži vody a malé přečerpávací elektrárně, je zcela nezávislá na vnějších zdrojích. Podtrhuje základní myšlenku projektu Otevřeného Mlýna a tím je udržitelnost. K zábavě i poučení pak přispěl i vybudovaný vodní náhon přímo v areálu. Svou obratnost a šikovnost si děti trénují na nízkých lanových překážkách umístěných přímo na zahradě. O víkendech je prostorná zahrada s herními prvky spolu s vybavenou jurtou k dispozici k pronájmu pro dětské oslavy. Dle domluvy je možné sjednat také animátorku s programem pro děti.

Nabídka služeb


Vzdělávání pro pedagogy

Již 10 let předáváme svoje zkušenosti z oblasti ICT, čtenářské a matematické pre/gramotnosti, polytechniky, mentoringu a osobnostně sociálního rozvoje pedagogům po celé České republice. Pomáháme učitelům růst a rozvíjet se. Vzdělávejte se společně s námi, sdílejme zkušenosti a inspirujeme se příklady dobré praxe.

Aktivity pro žáky

Baví nás práce s dětmi. Celoročně provozujeme Klub OPEN, pořádáme příměstské tábory, zahajujeme činnost zájmových kroužků. Pro školy nabízíme realizaci projektového dne v našem Otevřeném mlýně, kde poskytujeme všem žákům kreativní prostor pro vlastní tvorbu a objevování.

Projektová podpora

V rámci projektové podpory vám zajistíme kompletní projektový servis v investičních i neinvestičních projektech. Zaměřujeme se na dotační tituly z MŠMT, NPO, OP JAK, OP PPR, MPSV, SFŽP, IROP. Sami realizujeme řadu projektů. V případě zájmu vás rádi zapojíme do jejich realizace.


Pomůcky a řešení

Ve spolupráci s Boxed, s.r.o. přinášíme do škol nové nápady pro inovaci výuky s využitím moderních technologií. Soustředíme se na rozvoj kreativity a logického myšlení žáků. Řídíme se heslem Confucia: "Co si vyzkouším, tomu rozumím." Chceme, aby vybavení ve školách bylo smysluplně využíváno, proto s týmem lektorů tvoříme metodiky a podpůrné materiály k jednotlivým produktům.

Metodické materiály

Již od roku 2012, kdy vznikl portál https://dumy.cz, nabízíme pedagogům pomocnou ruku při tvorbě a sdílení výukových materiálů. Obsah na portálu neustále doplňujeme, kromě prezentací zde najdete užitečné aplikace, databázi e-knih, videa zaměřená na BOV aj. Našim cílem je šetřit pedagogům čas, proto také tvoříme a sdílíme s vámi vlastní metodické materiály.

Kompletní nabídka služeb:


Logo iTveSkole

Logo Otevreny Mlyn