a. Čtenářská pregramotnost

a. Čtenářská pregramotnost


A1 Aplikace a on-line zdroje v ČpreG

    0

1,200.00 Kč1200.0CZK

A2 Rozvoj ČpreG s využitím office

    0

1,200.00 Kč1200.0CZK

A3 ČpreG napříč předměty

    0

1,200.00 Kč1200.0CZK

A4 Kritické myšlení u dětí předškolního věku

    0

1,200.00 Kč1200.0CZK

Prodej
Bundle
A1 Aplikace a on-line zdroje v ČpreG
8 hodinový prezenční kurz
1,200.00 Kč1200.0CZK
Prodej
Bundle
A2 Rozvoj ČpreG s využitím office
8 hodinový prezenční kurz
1,200.00 Kč1200.0CZK
Prodej
Bundle
A3 ČpreG napříč předměty
1,200.00 Kč1200.0CZK
Prodej
Bundle
A4 Kritické myšlení u dětí předškolního věku
8 hodinový prezenční kurz
1,200.00 Kč1200.0CZK