Obchod

Všechny produkty


Balíček služeb v rámci projektové podpory školám - zpracování Zpráv o realizaci - ŠABLONY OP VVV

  0

6,050.00 Kč6050.0CZK

Balíček služeb v rámci projektové podpory SŠ a VOŠ - ŠABLONY OP VVV

  0

9,680.00 Kč9680.0CZK

Bezpečné klima ve škole/třídě - vzdělávání pedagogického sboru ZŠ na inkluzi

  0

980.00 Kč980.0CZK

Čtenářská gramotnost napříč předměty ZŠ

  0

3,333.00 Kč3333.0CZK

Čtenářská gramotnost na základní škole

  0

6,666.00 Kč6666.0CZK

Čtenářská pregramotnost

  0

3,333.00 Kč3333.0CZK

Hodnocení v úloze zpětné vazby pro žáka s SVP

  0

3,333.00 Kč3333.0CZK

Individualizace vzdělávání v MŠ

  0

8,340.00 Kč8340.0CZK

Kreativně na čtenářskou gramotnost

  0

3,333.00 Kč3333.0CZK

Matematická gramotnost - „Badatelská výuka v matematice“

  0

3,333.00 Kč3333.0CZK

Matematická gramotnost - Cesta k matematice 1. stupeň

  0

3,333.00 Kč3333.0CZK

Matematická gramotnost - Logiky a kombinatoriky na 1. stupni ZŠ se nebojíme

  0

3,333.00 Kč3333.0CZK

Matematická gramotnost ve výuce na základní škole

  0

6,666.00 Kč6666.0CZK

Matematická pregramotnost

  0

3,333.00 Kč3333.0CZK

Mentoring na základní škole

  0

6,666.00 Kč6666.0CZK

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ

  0

3,333.00 Kč3333.0CZK

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ

  0

8,340.00 Kč8340.0CZK

Práce pedagogů ZŠ s heterogenní skupinou

  0

980.00 Kč980.0CZK

Prodej
Bundle
Balíček služeb v rámci projektové podpory školám - zpracování Zpráv o realizaci - ŠABLONY OP VVV
Obsah balíčku:
• Vytvoření a editace Zprávy o realizaci projetu (ZOR)
• Vyplnění (zpracování) ZOR v MS2014+
• Kontrola výstupů dokončených aktivit (šablon) dokládaných v ZOR
• Kompletace ZOR v systému MS2014+
• Zpracování podkladu k druhé zálohové žádosti o platbu (zbývajících 40% dotace)
• Předložení žádosti - finalizace žádosti doplněné o elektronické podpisy a odeslání
• Vypořádání připomínek ZOR od poskytovatele dotace
• Návrh archivace originálů dokumentů pro případnou kontrolu na místě

6,050.00 Kč6050.0CZK
Prodej
Bundle
Balíček služeb v rámci projektové podpory SŠ a VOŠ - ŠABLONY OP VVV
Obsah balíčku:
• Nastavení informačního systému MS2014+ – provedení testu kompatibility počítače, instalace potřebných aplikací a nastavení systému MS2014+.
• Konzultace volby šablon dle potřeb školy a dle dotazníkového šetření KAP a optimální nastavení výběru šablon – konzultace a harmonizace projektové výzvy, výběr šablon s využitím „kalkulačky indikátorů“.
• Podání projektové žádosti na MŠMT – prostřednictvím informačního systému MS2014+ provést podání projektové žádosti poskytovateli podpory, včetně vyřízení případných doplnění.
• Pomoc v průběhu realizace projektu – max. 3 hodiny konzultace spočívající v informačním servisu, podání kvalifikovaných dotazů na ministerstvo školství, zprostředkování důležitých informací z MŠMT.
• Informační semináře v krajských městech – dvakrát ročně bezplatná účast na semináři realizovaných v krajských městech. Účastníci získávají informace o aktuálních trendech moderního vzdělávání, možnosti zapojení škol do projektů a čerpání finančních prostředků.

9,680.00 Kč9680.0CZK
Prodej
Bundle
Bezpečné klima ve škole/třídě - vzdělávání pedagogického sboru ZŠ na inkluzi
8 hodinový prezenční kurz
980.00 Kč980.0CZK
Prodej
Bundle
Čtenářská gramotnost napříč předměty ZŠ
16 hodinový prezenční kurz
3,333.00 Kč3333.0CZK
Prodej
Bundle
Čtenářská gramotnost na základní škole
32 hodinový prezenční kurz
6,666.00 Kč6666.0CZK
Prodej
Bundle
Čtenářská pregramotnost
16 hodinový prezenční kurz
3,333.00 Kč3333.0CZK
Prodej
Bundle
Hodnocení v úloze zpětné vazby pro žáka s SVP
16 hodinový prezenční kurz
3,333.00 Kč3333.0CZK
Prodej
Bundle
Individualizace vzdělávání v MŠ
40 hodinový prezenční kurz
8,340.00 Kč8340.0CZK
Prodej
Bundle
Kreativně na čtenářskou gramotnost
16 hodinový prezenční kurz
3,333.00 Kč3333.0CZK
Prodej
Bundle
Matematická gramotnost - „Badatelská výuka v matematice“
16 hodinový prezenční kurz
3,333.00 Kč3333.0CZK
Prodej
Bundle
Matematická gramotnost - Cesta k matematice 1. stupeň
16 hodinový prezenční kurz
3,333.00 Kč3333.0CZK
Prodej
Bundle
Matematická gramotnost - Logiky a kombinatoriky na 1. stupni ZŠ se nebojíme
16 hodinový prezenční kurz
3,333.00 Kč3333.0CZK
Prodej
Bundle
Matematická gramotnost ve výuce na základní škole
32 hodinový prezenční kurz
6,666.00 Kč6666.0CZK
Prodej
Bundle
Matematická pregramotnost
16 hodinový prezenční kurz
3,333.00 Kč3333.0CZK
Prodej
Bundle
Mentoring na základní škole
32 hodinový prezenční kurz
6,666.00 Kč6666.0CZK
Prodej
Bundle
Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ
16 hodinový prezenční kurz
3,333.00 Kč3333.0CZK
Prodej
Bundle
Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ
40 hodinový prezenční kurz
8,340.00 Kč8340.0CZK
Prodej
Bundle
Práce pedagogů ZŠ s heterogenní skupinou
8 hodinový prezenční kurz
980.00 Kč980.0CZK